3 Şubat 2018 Cumartesi

PANZER VE KÜRT İSYANI KADEK’İN İLANI VE AVRUPADA PKK'YA DESTEK VEREN ÜLKE FAALİYETLERİ BÖLÜM 11

PANZER VE KÜRT İSYANI KADEK’İN İLANI VE AVRUPADA PKK'YA DESTEK VEREN ÜLKE FAALİYETLERİ  BÖLÜM 11


Kürdistan Merkezi ;

Örgüt Avrupa'daki faaliyetlerini gizlemek amacıyla çok sayıda paravan kuruluş oluşturmuştur. İhtiyaç hissettiğinde bunlara yenilerini eklemiştir. Nitekim 2002 Ocak ayında Almanya'da "Kürdistan Merkezi" adlı yeni bir kuruluş oluşturulmuştur. 

Kürdistan Merkezi'nin faaliyetleri kapsamında gençler için bilgisayar kursları yanında, okullarla işbirliği içinde Almanca kursları düzenlenmesi, Kürt kadın yazarların ders vermelerinin ve kadınlara özel geceler düzenlenmesi, Kürtler için öneriler üretmesi, Kürtlerin Alman vatandaşlarına tanıtması sayılmıştır. 

 Bu çerçevede Kürdistan Merkezinde faaliyet gösteren M. Z.; “…29.10.1993 yılında Slovakya Cumhuriyetine giderek buradan Çek Cumhuriyetine geçerek oradan da kaçak olarak şuurdan Almanya'ya geçerek Bonn kentine gittim daha sonra Köln iltica dairesine giderek, Ben Kürdüm, kardeşim PKK davasından cezaevinde hükümlü olarak yatmakta, Türk Devletinin 
hastalarından kaçarak geldim. Almanya'ya iltica etmek istiyorum dedim. İlticamın kabul olmadığı bana bildirildi. İtiraz ederek tekrar müracaatta bulundum yine kabul edilmeyince kaçak olarak kalmaya başladım. 

 1996 yılma kadar Almanya'nın Hannover, Duisburg ve Elssen kentlerinde kaçak olarak çalıştım. 1996 yılında Bonn kentine geldim burada Kürdistan Zentrom Kültür Sanat Demeği ile ilişkiye geçtim. Bu Dernek PKK terör örgütünün Legal bir kuruluşudur, özellikle Bonn kentinde ki örgütsel faaliyetleri organize eder, bu Derneğe inşaatlarda çalışırken tanıştığım 
Akif isimli şahıs tarafından götürüldüm. Bu Derneğin Başkanlığını Suriyeli olduğunu bildiğim Ahmet Kod adlı şahıs yapmaktaydı, dernekte PKK terör örgütü örgütlenmesini yapan bir şahıstır. Başkan yardımcılığını ise Fırat kod adlı şahıs yapmaktaydı. Bu şahısta yine örgütün örgütlenmesi faaliyeti içerisindeydi, derneğin gençlik sorumlusu olarak faaliyet gösteren Bedran kod adlı şahısta Kürt kökenli vatandaşlar üzerinde örgütlenme çalışmaları yapmaktaydı. 

 PKK terör örgütünün aktif olarak propagandasını yapan, her türlü eylem ve faaliyetlere katılan bir şahıstı. Bu derneğin Basın Yayın sorumlusu olarak Suriyeli olduğunu bildiğim Celal kod isimli şahıs yapmaktaydı. Basın Yayın sorumlusu bu şahıs Serxwebun, Berxwedan ve Sterka Civan isimli derginin basımı ve dağıtımını organize eder aynı zamanda derneğin malı işlerini 
yürütürdü. Yine bu demekte üye olan ve PKK örgütünün ERNK birimi içerisinde faaliyet gösteren Ali kod, Samet Kod, Celal Kod (Suriyeli), Kazım Kod ve Halim Kod isimli şahıslar Bonn kentinde ki, Türk uyruklu vatandaşlar dan tehdit yoluyla zorla para toplama faaliyetlerini yürütmektedirler. 

Bu demeğe sürekli gelip gidenlerden Almanya'da öğrenim gören Servet kod adlı şahısta PKK terör örgütü Gençlik örgütlenmesi içerisinde faaliyet göstermekteydi. Yine bu Demeğe aktif olup olmadığı bilmediğim Samet isimli bir şahıs daha gelip gidiyordu. Demekte aşçılık yapan Kemal isimli şahıs aktif olmamakla birlikte örgüte sempati duymaktaydı. Yine Demeğe gidip gelen bir Alman Lisesinde okuyan Mazlum Kod adlı şahısta PKK terör örgütü Gençlik örgütlenmesi içerisinde faaliyet göstermektedir. Demekte folklor faaliyetlerinde bulunan ve Müzisyenlik yapan Ayşe kod adlı şahısta derneğin düzenlediği PKK örgütü ili ilgili bütün etkinlere katılmaktadır. 

Benim PKK tef ör örgütünün Almanya daha doğrusu Avrupa Sorumlusu olarak bildiğim Ali Haydar Kaytan isimli örgüt mensubu Kürdistan Zentrom Kültür ve Sanat Derneğinin düzenlemiş olduğu ve geniş halk kitlesinin toplandığı bütün toplantılara katılarak PKK terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesini de içine alan bir Kürdistan Devleti kurulabilmesi için silahlı mücadele içinde bulunduğunu, her Kürt ferdinin de bu mücadele içerisine girmesi gerektiği gibi hususlarda konuşmalarda bulunur örgütün mücadelesi hakkında propagandalar yapardı…” 

Kürtler İçin Barış Formu; 

Türkiye'yi örgüt fikirleri çerçevesinde Kürtlerin ulusal kimliğini tanımaya ve örgütle barış masasına oturmaya zorlamak amacıyla, Finlandiya'da 1995 yılında kurulan ve PKK ile yakın ilişkileri bilinen bir sivil toplum örgütü olan Kürtler İçin Barış Forumu Mayıs 2002 tarihinde, Helsinki'de "Türkiye'deki Kürt Sorununun Ekonomik Etmenlerinin Önemi" başlıklı bir seminer düzenlemiştir. 

YMK (Kürdistan Öğretmenler Birliği); 

Avrupa sahasında fiilen öğretmenlik yapan veya mesleği öğretmenlik olan örgüt mensuplarının oluşturduğu YMK, bu dönem Avrupa faaliyetlerinin merkezine teşkilatlanma ve sözde dil çalışmalarının kurumlaştırılması çerçevesinde Kürtçe kurslarını yerleştirmiştir. 

Geçmişte ERNK bünyesinde faaliyet sürdüren KADEK döneminde de YDK'nın bir alt örgütü niteliğinde bulunan YMK, 8. Kongresini Almanya'da gerçekle ştirmiş, kongreden sonra YMK İsviçre temsilciliği organizesinde yeni eğitim ve öğretim dönemi için İsviçre’nin St.Galen şehrinde "Kürt öğretmen adayları için Kürtçe gramer ve genel öğretmenlik kursu" adı altında çalışmalar başlatmıştır. 

Öte yandan bu ve benzeri kurslara katılanlara üç tip sertifika verilmiş olup, sertifikalardan birincisi, "Kürtçe Kursuna Katıldı", ikincisi, "Kursa Katıldı Öğretmen Olmayan Yerde Yedek Öğretmenlik Yapabilir", üçüncüsü 
ise, "Kursa Katıldı ve Gurmançe Lehçesinde Öğretmenlik Yapabilir" şeklindedir. 

Kürdistan Öğretmenler Birliği'nin Nisan 2003 içerisinde Hollanda’nın Amsterdam kentinde genel toplantısını yapmıştır. Kürdistan öğretmenler Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden Kazım Orak'ın da aralarında 
bulunduğu (14) örgüt yandaşı öğretmen toplantıya katılmıştır. 

Toplantıda üzerinde durulan en önemli konunun, Hollanda'da Kürtçe eğitim durumu, eğitim ve öğretimin geliştirilmesi için çaba harcanmıştır. 

FEK (Kürdistan Aleviler Federasyonu); 

Yine Alevi inanca mensup Kürt orijinli vatandaşlarımızı örgüt saflarına kazandırmaya yönelik oluşturulan, FEK'in 5. Olağan Kongresi 
Almanya’nın Dortmund kentindeki Alevi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirmiştir 274. 

Kongreye KNK, KON-KURD, Heyva Sor (sözde Kürt Kızılayı), Kürdistan Hukukçular Birliği, Kürdistan Öğretmenler Birliği ve KİH-Kürdistan İslami Hareketi'nden de katılımlar olmuştur. Yapılan toplantıda Alevi inanca mensup Kürt orijinlilerin de KADEK mücadelesine destek vermeleri istenmiştir. Akabinde 30 Kasım-02 Aralık 2003 tarihinde Almanya’nın Dortmund şehrinde Demokratik Alevi Federasyonu-FEDA’nın II. olağan 
kongresi gerçekleşmiştir. 

Bu yapı içerisinde faaliyet gösteren İ. C.; “…1996 yılı Nisan ayma kadar benim PKK örgütü ile ilgim yoktu, ancak yurtdışına gittikten sonra gitmiş olduğum dernek toplantılarında Ulusal Kongre üyesi olan Abdurrahman Çadırcı ile tanıştım. Bu şahıs benden öz geçmiş raporu aldı ve Stuttgart kentinde bir evde (20) gün süre ile siyasi eğitim aldım. Siyasi eğitim 
aldıktan sonra Abdurrahman Çadırcı tarafından Alevîler Birliği adı altında faaliyet gösteren gruba sorumlu olarak atandım. 1997 yılından günümüze kadar Almanya'da Kürdistan Aleviler Birliği Sorumlusu olarak ERNK faaliyetleri sürdürdüm. 

Bana bağlı olarak Pir Sultan Abdal Dernekleri, Alevi Kültür Merkezleri gibi dernekler bana bağlı idi. Bu derneklerde toplantı ve seminerler düzen leyerek Alevi Kürtlere propaganda yapıyordum. Yapmış olduğum kitle faaliyetlerinde, örgüte elaman kazandırma, lojistik malzeme temin etme, aidat toplama ve düzenlenecek toplantı ve mitinglere halkı götürme gibi 
görevleri ben yapıyordum ve yaptırıyordum. Buraya gelene kadar bu görevleri yaptım. 

1996 yılında Almanya'ya siyasi sığınma talebim oldu, tahminen 6 veya 7 ay kadar mahkemem sürdü, 1997 yılında talebim kabul edilerek serbest dolaşım Pasaportu ve süresiz oturma müsaadesi verildi…” 

Yine Celal-Polat Kod Düzgün T'; ”…Romanya’da eğitim aldıktan sonra Yılmaz Kod bana Almanya da bulunan Kürdistan Aleviler Birliğinde faaliyet gösterme talimatını verdi. Bunun üzerine 1998 yılı başlarında Almanya Frankfurt’a giderek Yılmaz Kod'un bana ilişki olarak verdiği Nihat Kod isimli örgüt mensubu ile Kürdistan Aleviler Birliğinde buluştuk kendisine Yılmaz Kod'un gönderdiğini söyledim. 

Bu dernek PKK (KADEK) tarafından kurdurulduğunu Nihat Kod bana söyledi bu derneğin amacı Alevi inancı olan insanları örgütleyip PKK(KADEK) örgütüne katmaktı. Dernek Almanya'da yasal olarak kurulmuştu fakat burayı PKK(KADEK) örgüt mensupları yönetiyordu. Benim gittiğinde burada bulunan örgüt mensupları olan Nihat Kod, Piro Kod, Ve Hatip Kod Demek yönetiminde görev yaparlardı. 

Bu demeğe gelir sağlamak için Almanya'da bulunan Kürtlerden zorla para topluyorduk. Ayrıca demeğe gelir sağlamak için Zülfikar isimli dergiyi çıkartıyorduk. Bu dergiyi 5 Mark karşılığı satıyorduk ayrıca PKK (KADEK) 
örgütünün illegal yayını olan Serxwebun isimli dergiyi zorla satarak demeğe gelir temin ediyorduk. 

Ben bu demekte bir yıl kadar çalıştıktan sonra Nihat Kod bana İran'a eğitim için gitmem gerektiğini söyledi, bana Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Mahsum Şafak adına tanzim edilmiş pasaport verdiler 1999 yılı Şubat-Mart aylarında Frankfurt'tan uçağa binerek İran-Tahran'a gittim…” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Heyva Sor a Kürdistan (Kürt Kızılayı); 

15 Mart 1993 tarihinde Almanya’nın Bochum kentinde örgüt yandaş ve mensuplarınca kuruluşu ilan edilen sözde Kürt Kızılayı Örgüt tarafından Kızıl Haç ve Kızılay’a sözde alternatif olarak oluşturulmuştur. Ağırlıklı olarak Avrupa'da faaliyet sürdüren Heyva Sora Kürdistan'ın 10. Olağan Kongresini, Eylül ayının son haftası içerisinde, Almanya’nın Linz kentinde bulunan Heyva Sor merkezinde gerçekleştirmiştir. 

Heyva Sora Kürdistan yöneticilerince; Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Amerika, Kanada ve Yunanistan'da şubelerinin yanı sıra,  Lübnan'da da bir şube açma girişimlerini başlatmıştır. Toplantıda Heyva Sor'un daha etkin bir kuruluş haline gelmesi için daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu vurgulanmıştır 275. 

Kürt Kızılayı 2003 Ocak ayı içerisinde KADEK Lübnan yapılanmasınca Beyrut'ta Hilal El Ahmar (Kürt Kızılayı) adıyla hayata geçirilmiş ve Heyva Sor a Kürdistan adına poliklinik açmıştır. 

Sözde Kürt Kızılayı örgüt faaliyetlerine destek vermek amacının yanı sıra örgüte meşruiyet kazandırma çalışmaları yapmak doğrultusunda kurulmuş ve bu yönlü olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. 

HÜNER-KOM (Kürdistan Sanatçılar Birliği); 

YDK'ya bağlı oluşumlardan olan HÜNER KOM, 2. Olağan Kongresini, 19-20 Ekim 2002 tarihleri arasında, Almanya’nın Duesseldorf kentinde bulunan Gençlik Merkezi tesislerinde gerçekleştirmiştir. 

HÜNER-KOM'un faaliyetleri kapsamında; daha önce Irak'ın Kuzeyindeki kamplarda ve MKM bünyesinde örneklerine rastlanan sözde Kürt Ulusal Korosu çalışmaları çerçevesinde, Almanya'nın Köln kentinde Kürt Kültür Akademisi bünyesinde sözde Kürt Ulusal Çocuk Korosu kurulmasına yönelik kararlar alınmış ve akabinde bu yönlü olarak çalışmalar başlatılmıştır. 

Öte yandan KNK tarafından 10 Aralık 2002-15 Şubat 2003 tarihleri arasında yürütülmesi hedeflenen "Öcalan'ı Sahiplenme ve Savunma Kampanyasının” HÜNER KOM tarafından çeşitli etkinliklerle desteklenmesi kararlaştırılmıştır 276. 

YHK (Kürdistan Hukukçular Birliği); 

Özellikle örgüt yandaşı Avukatların çoğunlukta olduğu YHK esasında YDK'ya bağlı bir alt kuruluş olarak faaliyet sürdürmesine karşın, bu durumu gizleme gereği duymuştur. 

Nitekim 16 Kasım 2002 tarihinde gerçekleştirdiği kongresinde divan başkanlığı yapan KNK üyesi Zübeyir Aydar, 2002 Aralık ayı içerisinde yapılacak olan, KNK Genel Kurul toplantısına, YHK'nın da bir temsilci 
göndermesini talep etmiş ancak, YHK üyeleri bu talebin kendi tüzüklerine aykırı olması, hukuki açıdan YHK'nın KNK ile organik bağı olamayacağından talebi ret etmişlerdir. Kürdistan Hukukçular Birliği, 16 Kasım 2002 tarihinde Almanya’nın Köln kentinde 6. Kongresini gerçekleştirmiştir. Kongrede, Kürtlerin bireysel başvuru yaparak anadil hakkı talep etmesi istenmiştir 

Almanya Kriminal Mahkemesi tarafından, KADEK'in yan kuruluşu olduğu gerekçesiyle kapatma davası açılan Kürdistan Hukukçular Birliği dönem itibarıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir 

YEK-KOM (Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu); 

Bilindiği üzere KON-KURD'un Batı Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde kendisine bağlı bir dernekler federasyonu bulunmaktadır. YEK-KOM da bu dernek federasyonlarından biri olarak Almanya'da örgütlendirilmiştir. Her ülkede faaliyet sürdüren YEK-KOM dengi federasyonların tümü yerine örnek olması kabilinden sadece YEK-KOM ve FE-KAR’a yer verilmiştir. 

YEK-KOM 9. Kongresi 13 Temmuz 2002 tarihinde Almanya'nın Essen kentinde (65) derneği temsilen (399) delegenin katılımıyla gerçekleş tirmiştir. Kongrede yeni merkez ve bölge yönetimleri belirlenmiştir. 

YEK-KOM 10. Kongresi, Almanya’nın Bonn kenti Troisdorf kasabasında (63) derneği temsilen (502) sözde delegenin katılımıyla, 19-20 Temmuz 2003 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
 Ağustos 2003 tarihinde ise YEK-KOM’un desteği ile Avrupa 4. Kadın Konferansı yapılmıştır 277. 

İsviçre Kürt Dernekleri Federasyonu (FE-KAR); 

Kürt Dernekleri Federasyonuna bağlı olarak İsviçre’de faaliyet gösteren Langenthal Kürt Derneği binasında gerçekleştirilen bir toplantı neticesinde, FE-KAR ve bağlı dernekler içerisinde, yeni görev dağılımları yapılmıştır. Buna göre örgütün kampanyalarına daha etkin katılma hedeflenmiştir. 

KÜRT-PEN (Kürt Yazarlar Birliği); 

Sözde Kürdistan’ın dört parçaya bölündüğü varsayımından hareketle, Kürdistan’ın sözde ulusal edebiyatını biçimlendirmek ve geliştirmek amacıyla, bu işin icracıları oldukları iddia edilen Kürtçü yazarları bir araya 
getirerek, Kürt edebiyatını uluslararası platformlara taşımaya çalışan Kürt PEN çeşitli etkinliklerle faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Belirtilen çerçevede faaliyetlerini sürdüren KÜRT-PEN, Almanya’nın Berlin kentinde bulunan Edebiyat Evi'nde Kürt Pen 5. Olağan Kongresini gerçekleştirmiştir. Kongrede örgüt sözde mücadelesinde öne çıkan olguların edebiyat alanına aktarılması yönünde kararlar alınmıştır. 

YRK (Kürdistan Gazeteciler Birliği); 

Örgüt yandaşı gazeteciler tarafından Şubat 1996 tarihinde Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirilen bir toplantıda Kürdistan Gazeteciler Birliği adıyla bir yapının kurulması sağlanmıştır. Geçmişte ERNK'ya bağlı olan, YRK dönem itibarıyla YDK bağlı bir alt örgüt olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 

KADEK döneminde YRK olağan kongresini gerçekleştirmiştir. Kongreye yurt içinde, kapatılan Özgür Bakış Gazetesi imtiyaz sahibi Halis Doğan, 2000'de Yeni Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi M. Emin Yıldız ve Yedinci Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi Hıdır Ateş isimli örgüt yandaşları da katılmıştır. 

Örgüt bu tür oluşumları meydana getirirken birden fazla amaç gütmektedir. Bir yönüyle bahse konu sahaya yönelerek hedef kitleleri etkilemeye ve saflarına kazandırmaya çalışırken diğer yandan, muadili kuruluşlar ile PKK’yı temasa geçirmeyi hedeflemiştir. 

YXK (Kürdistan Öğrenciler Birliği);

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde okuyan Kürt orijinli öğrencileri örgüt saflarına çekmek ve bu faaliyetler esnasında paravan bir oluşumun varlığından istifade etmek amacıyla oluşturulan YXK isimli örgütlenme Avrupa çapında örgütsel varlığını hissettirmeye çalışmıştır. Örgütün cephe yapılanması olan YDK'ya bağlı alt oluşumlardan biri olarak faaliyetlerini sürdüren Kürdistan Öğrenciler Birliği 29–31 Mart 2003 tarihlerinde Almanya’nın Oldenburg 
kentinde 9. Kongresini gerçekleştirmiştir. 

Kongre sonuç bildirgesinde, ilerleyen dönemlerde geniş öğrenci kesimlerinin örgütlenmesine yönelik etkin çalışma yürütülmesi, Kürt sorununun dünya kamuoyuna mal edilmesi amacıyla yabancı kurum, kuruluş ve öğrenci hareketleriyle irtibata geçilerek Kürt tarihinin ve kültürünün tanıtılması ve korunması ile Kürt dilinin geliştirilmesi için bilimsel çalışmaların yapılması yönünde kararlar alınmıştır. Nitekim YXK Batı Avrupa ülkelerinde YXK birimlerini oluşturmaya başlamış, bu meyanda Almanya'nın Marburg, Manheim, Frankfurt gibi örgütün sözde güney eyaletinde bulunan kentlerde okuyan öğrenciler bir araya getirmiştir. 

YCK (Kürdistan Gençler Birliği); 

Daha çok yurt içi faaliyetleriyle ön plana çıkan YCK'nın faaliyetleri, gençler arası sportif karşılaşmalar, tiyatro ve folklor gösterileri ile benzeri  etkinlik ler, yayın çalışmaları gibi çalışmaları Avrupa sahasında sürdürülmek şeklindedir. 

Kürdistan Gençler Birliği (YCK)'nin, 7-15 Mart 2003 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 5. Kongresinin sonuç bildirgesinde özetle, Kürt gençliğinin döneme müdahale ederek sivil itaatsizlik eylemlerine öncülük yapmayı ve sözde bahar atılımının yükseltilmesine karar verildiği, bunun içinde Kürt gençlerinin görev ve sorumlulukların üstlenmeye çağrıldığı şeklindeki hususlara yer vermiştir 278. 

CİK (Kürdistan İslam Toplumu); PKK terör örgütü 1991 yılında gerçekleştirdiği 4. Kongrede aldığı kararla yoğunlaştırdığı siyasi atağını devam ettirmek, diğer Kürt gruplarını ve oluşumlarını yanına çekmek amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın dini duygularını istismar etmeye yönelik kurmuş olduğu Mollalar-İmamlar Birliği, Din Yayanlar Örgütü, Dindarlar Birliği gibi oluşumları birleştirerek, Kürdistan İslami Hareket (KİH) (Hareketa İslamiye Kurdistan) ismi ile yeni bir oluşum meydana getirilmeyi planlanmıştır. 

Bu planın gündeme gelmesinde öncelikli olarak İran istihbaratının talepte bulunduğu iddia edilmektedir. İranlı yetkililer örgütün taleplerinin karşılanması için din anlayışıyla hareket eden bir yapının kurulması ve 
böylelikle Sünni değerlerin tahrip edilmesinin etkili olacağını belirtmişlerdir. 

 Dolayısıyla da bu dönemden sonra yayınlanan tüm değerlendirme notlarında İran kaynaklı din inancı övülürken, Sünni İslam inancına yönelik bir saldırı başlatılmıştır. Yeni kurulacak ve İslam dinini referans alacak 
yapının da dinin özünü tahrif etme ve inançlı halkı farklı sapık bir anlayışı yönlendirmesi amaçlanmıştır. 

Gazeteci Oral çalışlar ile Abdullah Öcalan arasında yapılan bir röportajda, Öcalan, İran devleti ile olan yakınlaşmalarının ipuçlarını vererek, İran’a yakınlaşılması gerektiği üzerinde durmuştur. 

Bu çerçevede Kuzey Irak'ta 1993 yılında gerçekleştirilen KUM (Kürdistan Ulusal Meclisi) çalışmalarında din komisyonu adıyla bir komisyon teşekkül edilmiş ve Abdurrahman DÜRRE başkanlığa seçilmiştir. 

Bu çerçevede 27 Temmuz - 9 Ağustos 1993 tarihleri arasında, örgüt yanlısı fikirlere sahip olan sözde din adamları bir araya toplamış, yurt dışından da katılımların olduğu toplantı sonrası KİH-Kürdistan İslami Hareket adıyla yeni bir oluşumun kurulduğu ilan etmiştir. 

Örgüt tarafından yapılan açıklamada Hareketin amacının: “İslam dini anlayışının devrimci özelliklerini ve esprisini anlatmak, emperyalist ve sömürgeci kesimlerin dini istismar etmelerini engellemek ve Kürt kökenli din adamlarının Kürdistan Ulusal Kurtuluş mücadelesinde örgütlenmek suretiyle aktif rol almaları sağlamak olarak” ifade edilmiştir. 

Kongrede Ayrıca; 

Kürdistan İslami Hareketin manevi liderinin Seyda Mele Evdıllah'e xerzi-Tımoki olduğu kabul edilmiştir. KİH'in kuruluş kongresinde; 

“1-Yurtsever ve İslami Hareketin gelişmesine ve örgütlenmesine destek verilmesi, 
2-İslamiyet adına hareket edip özünde devlete hizmet eden ve örgüte karşı olan çeşitli güçlerle mücadele edilmesi, 
3-Devletin din maskesi adı altında halka ve terör örgütü PKK’nın faaliyetlerine karşı yürüttüğü anti propaganda ile bu amaçla oluşturulan kurumların teşhir edilmesi, 
4-Ortadoğu'da antiemperyalist, anti sömürgeci, anti Siyonist karakterli, çeşitli İslam hareketleri ile taktik düzeyde de olsa ilişki geliştirmesi” şeklinde ifade edilen kararlar alınmıştır. KİH tarafından, Devletin Kürt orijinli vatandaşlarımızın haklarını sözde gasp ettiği, baskı ve zulüm yaptığı iddiaları ile İslam dininin her zaman zulmün karşısında, mazlumun yanında olmayı emrettiğinden bahisle terör örgütü PKK’nın sürdürmüş olduğu faaliyetlerin İslam dininin gereği olduğu, bu meyanda; sözde mücadelenin zulme, sömürgeye, köleliğe, adaletsizliğe ve ahlaksızlığa karşı verildiğinden bahisle meşru olduğu, İslam dinindeki cihadın benzeri olarak kadın-erkek tüm Kürt Halkının ve Müslüman'ım diyen herkesin bu mücadeleyi gücü nispetinde desteklemesinin ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin fiilen İşgal ve zulüm altında olduğu bu nedenle kadın erkek her kürdün gücü oranında malı ve canı ile sözde 
mücadelede yer almasının farz olduğunu belirtilmiştir. 

26 Aralık 1993 tarihli Kürdistan İslami Hareketi imzalı bildiride “1991 yılında Kürdistan Dindarlar Birliği olarak adım attığımız örgütlenmeyi, Temmuz 1993 ayı içinde Kürdistan topraklarında yaptığımız kongre ile Kürdistan 
İslami Hareketine dönüştürerek program ve tüzüğe ulaştırdık” denilmiştir. 

Kuruluşunun akabinde, Kürdistan İslami Hareketi adlı yapılanmanın yayılması ve kökleşmesi için bölge halkınca tanınan ve bilinen şahıslar tarafından metropol ve diğer şehirlerde, faaliyet göstermek için gruplar oluşturulmuştur. Akabinde de hareketi meşrulaştırmak amacıyla Almanya, Mısır, Suudi Arabistan, Romanya ve bazı ülkelerde örgütün desteği ile Kuran Kursu, dernek, camii, vakıf ve dershane gibi legal kurumların faaliyete geçirilmesi planlanmıştır. 

Kürdistan İslami Hareketin Gelir Kaynakları; Aidatlar (her üyeden alınan aylık ve senelik aidatlar), bağışlar, Kurban derilerinin toplanmasından elde dilen gelirler, Neşriyat ve Yayınlardan elde edilen gelirler, Vakıf ve Ticari kaynaklardan elde edilen gelirler. İslam dininde belirlenen zekat, fitre, sadaka ve benzeri mali vecibelerden elde edilen gelirler ve uluslar arası yardım kuruluşlarından (UNESCO, diğer ülke Kızılayları, Kızılhaç, Kiliseler Birliği vb.) yardım temin edilmesi ile elde edilen gelirlerdir. 

Örgüte üye militanlar tarafından; KİH’'ni halka tanıtmak amacı ile terör örgütü PKK adına kırsal alanda silahlı faaliyet gösteren ve güvenlik kuvvetleri ile girdikleri silahlı çatışmalarda ölen örgüt mensuplarının 
yakınlarına maddi ve manevi yardımda bulundukları, sözde Kürdistan da bulunan Camii ve derneklerde örgüt lehine dini vaazlar vermeyi planladıkları yine terör örgütü adına yurtdışında yayın yapmakta olan MED 
Tv/ROJ Tv'de dini konuları içeren programlar yayınladıkları ve Avrupa'da yayınlanan KİH'in yayın organı durumunda olan BAWERİ adlı dergi ve www.baweri.com ile www.bawerihikl993.tripod.com Internet adresi 
aracılığı ile de propaganda yapmaya çalıştıkları bilinmektedir. 

Kürdistan İslam Hareketinin Tüzüğü , yapının PKK’nın bir alt örgütlenmesi olduğunu ortaya koymaktadır. 

Madde 1) Kuruluşun ismi: " Kürdistan İslam Hareketi " dir. 

Kürdistanlı Yurtsever Din Alimleri 1993 Temmuz ayında biraraya gelerek Kürdistan İslam Hareketi adı altında bu Dini Şurayı kurmuşlardır. 

Madde 2) Amacı: İslam dininin asr-ı saadet anlayışını, onun devrimci özelliklerini ve esprisini anlatarak, emperyalistlerin ve sömürgecilerin her türlü din istismarcılığını önlemek, Kürdistanlı din alimlerinin Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinde örgütlenerek aktif rol oynamalarını sağlamaktır. 

Madde 3) Kuruluşu: Kongre Kürdistan İslami Hareketi'nin en yüksek organıdır. Kongre kendi içinden onu (10) asil, beşi (5) yedek onbeş (15) üyeden müteşekkil Yüksek Şurayı belirler. Bu şura fetva kurulu ve idarisiyasi kuruldan oluşur. 

Madde 5) Yüksek Şuranın Görevleri: 

a) Kongrenin almış olduğu kararları uygular, 

b) Programdaki belirlemelere göre işbölümüne gider. Kendisini Kürdistan'da ve yurt dışında örgütler; bölge şuraları ve mahalli komiteleri açar, onları denetler, 

c) Kürdistan'daki ve dünyadaki bütün dinlerin temsilcilikleri, kurum ve kuruluşları ile ilişkiler kurar; yakınlık sağlamaya çalışarak, Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesine destek kazanmaya uğraşır, 

d) Eski Kürdistan medreselerini faaliyete geçirerek harekete kadro yetiştirir. Kur'an kursları açar. Seminer ve konferanslar düzenler, 

e) Vakıflar açar; hac seferleri düzenler ve bu gibi faaliyetleri için kararlar alır. 

f) Kürdistan'daki camilerde verilecek vaaz ve okunacak hutbeleri bölgesel organları vasıtasıyla hazırlar, 

g) Hareketi olağanüstü durumlarda olağanüstü kongreye çağırır; şartlar oluşmadığında olağan kongreyi başka bir tarihe erteler, 

h) Önemli dini konularda fetva verir. 

Madde 6) Üyelik: 

A) Hareketin üyelerinde aranan vasıflar 

1) Müslüman olmak, 
2) Yurtsever olmak, 
3) Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesine ihanet etmemek, 
4) Gücü oranında Hareketi desteklemek. 

Madde 14) Hareketin Gelir Kaynakları: 

a) Aidatlar, 

b) Bağışlar, 

c) Neşriyattan elde edilen gelirler, 

d) Vakıf ve ticari kaynaklardan elde edilen gelirler, 

e) İslam dininde belirlenen mali vecibeler, 

f) Uluslararası yardım kuruluşlarından sağlanan gelirler” olarak ifade edilmiştir. 

Örgüt mensupları tarafından 26 Şubat 1999 tarihinde İstanbul Beşiktaş ilçesi Etiler Nispetiye Caddesi Seher Yıldız sok. no:6 sayılı yerde faaliyet gösteren Harward Cafe'ye patlayıcı madde atılması ve silahla ateş 
edilmesi eylemi gerçekleştirilmiş, polisin yaptığı çalışmalar sonucunda 05 Mart 1999 tarihinde M. İ. ve A. B. isimli şahıslar ile 31 Mart 2005 tarihinde A. T. isimli şahıs yakalanmış ve akabinde de tutuklanmışlardır. 

26 Şubat 1999 tarihinde yakalanan M. İ., A. B., Z. M. isimli kişiler ifadelerinde; “Kürdistan İslami Hareketi, PKK terör örgütü ile ilişkili içerisindedir. Örgütün yayın organı olan MED TV’de KİH adına yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlarla insanlar dini duygularını istismar ederek örgüte çekilmektedirler. Örgüt kanalı ile her üyeden aylık ve senelik aidatlar alınır ve halktan maddi yardım toplanır. Örgüte ait BAWERİ adı ile çıkartılan dergi satışından ve diğer çıkartılan dini içerikli yayınlardan gelir elde edilir. Elde edilen gelirlerin PKK adına kırsal alanda silahlı faaliyet gösteren örgüt 
mensupları ile güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölen PKK örgüt mensuplarının yakınlarına yardımda bulunulması amacıyla yollanır. Biz 1998 yılında kapatılan HADEP partisinin kongresinde kongreye katılanlara KİH’e ait bildiri dağıttık, 1999 yılında Abdullah Öcalan’ın yakalanmasını protesto etmek amacıyla eylem yapma kararı aldık...” şeklinde beyanlarda 
bulunmuşlardır. 

12 Cİ BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR***

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder