3 Şubat 2018 Cumartesi

PANZER VE KÜRT İSYANI KADEK’İN İLANI VE AVRUPADA PKK'YA DESTEK VEREN ÜLKE FAALİYETLERİ BÖLÜM 9

PANZER VE KÜRT İSYANI KADEK’İN İLANI VE AVRUPADA PKK'YA DESTEK VEREN ÜLKE FAALİYETLERİ  BÖLÜM 9Dönemin KADEK Avrupa sorumlusu ve Genel Başkanlık Konseyi üyesi Ali Rıza Altun başkanlığında toplanan YDK III. Kongresi, örgütlenmede "Halk Meclisleri" sisteminin kaldırılarak, "Halk Konferansları" modeline geçilmesi, YDK kadrolarında Kürtçe kullanımının yaygınlaştırılması, kurumların KNK çatısı altında toplanması, Koordinasyon Kurulunun, kendi arasında Genel Koordine, Halk Hareketi temsilciliği, DAB, PJA, TEV-ÇAND, Kürt Dili ve Eğitim Kurulu ve Maliye şeklinde görev paylaşımı yapması gibi daha bir dizi kararlar alınmıştır. Diğer yandan Avrupa ülkelerinde KADEK ismiyle irtibat büroları kurulması planlanmıştır265. 

Yine YDK sorumlu kadroları, 26-30 Temmuz 2002 tarihleri arasında, Fransa’nın Strasburg kentinde örgütün Avrupa alanı sorumlusu ve sözde Genel Başkanlık Konseyi üyesi Ali Rıza Altun'un başkanlığında ikinci bir 
toplantı daha düzenlemiş, toplantıda, Avrupa düzeyinde sürdürülen faaliyetlerin yanı sıra, son siyasal süreç ile 2002 Kasım ayında yapılacak olan Genel Seçimler değerlendirilmiştir. Bu toplantıda alınan kararlar, örgütün Avrupa alanındaki diğer kurumsal faaliyetleri açısından belirleyici olmuştur. 
YDK’de üst düzey faaliyet gösteren H. E.; “…1986 yılı sonlarına kadar Hamburg ve çevresinde örgütsel faaliyetlerime devam ettim. 1986 yılı sonlarında illegal yollardan Paris'e gittim. Burada bölge çalışmalarına katıldım. 1988 yılma kadar çalışmalarıma devam ettim. Daha sonra Lübnan'ın Beka vadisinde bulunan Mahsun Korkmaz akademisine giderek, 
yaklaşık (4) ay kadar siyasi ve askeri eğitim gördüm. Eğitim sonrası Almanya'ya döndüm. Almanya'da legal olarak yayınlanan Serxwebun ve Berxwadan dergilerinin yazı kurulunda yer aldım. Ve dergilerde yazı yazmaya başladım 1991 yılı ortalarına kadar dergide yazı yazmaya devam ettim. Daha sonra örgüte katılan kadro adaylarına siyasi eğitim verdim. 1993 yılma kadar devam etti. Daha sonra Almanya orta eyaleti ERNK sorumluluğuna getirildim. 
1994 yılında Kuzey Almanya ERNK sorumluluğuna atandım. 1995 yılı Mayıs ayında yakalanıp tutuklanıncaya kadar görevim devam etti. (3) yıl kadar cezaevinde yattıktan sonra 1998 yılı Mart ayında tahliye oldum. Tahliye olduktan sonra örgüt içerisinde resmi bir görev almadım ancak Avrupa genelinde ERNK adına halk toplantıları ve konferanslar, seminerler düzenleyerek gelişmeleri halka anlatarak halkı aydınlattım. 

1999 yılı ortalarında yeniden örgüt tarafından Kuzey Almanya Eyaleti ERNK sorumluluğuna atandım. 
Türkiye'ye gelinceye kadar bu görevim devam etti. 

Parti önderimizin 02 Ağustos 1999 tarihinde yaptığı barış ve demokratik çözüm çağrısı gereği ARGK' ye bağlı silahlı güçler Türkiye'nin sınırları dışına çekilmeye başladı. Burada amaçlanan PKK'nın stratejisinde yaptığı yeni değişiklikler, siyasal mücadele, temel stratejik mücadele biçimini almıştı. Yeni stratejinin resmi parti politikası haline gelebilmesi için olağanüstü 7. Kongre hazırlıkları devam etmektedir. Bu kongreyle yeni parti programı, temel mücadele biçimi formüle edilerek resmiyet kazanacaktır…” şeklinde ifadesiyle ERNK-YDK faaliyetleri konusunda güvenlik güçlerine bilgi vermiştir.

SKP-PKDW ve KNK/KUK 

PKK örgütü kuruluşundan itibaren klasik bir terör örgütü şeklinde yapılanarak, bu çerçevede faaliyet göstermiştir. Lakin 1990’lı yılların ortasına gelindiğinde ise örgüt 10 bini geçen silahlı militan, önemli bir sempatizan kitlesi ve çalışanına kavuşmuştur. Dolayısıyla artık örgüt sürecinden bir üst Kongre aşamasına geçiş yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Bu düşüncede olan örgüt yönetimi Filistin örneğinde olduğu gibi sürgünde parlamento kurmak ve Dünya devletlerince muhatap alınmak amacıyla çalışmalara başlamıştır. Bu kapsamda 12 Nisan 1995 tarihinde 

Hollanda'nın Lahey şehrinde sözde SKP-PKDW (Sürgünde Kürdistan Parlamentosu- Parlamenta Kürdistane Li Derveyi Welat) isimli oluşum meydana getirilmiş ve başkanlığına DEP eski genel başkanı Yaşar KAYA getirilmiştir. 
 SKP büyük ümitlerle oluşturulmuş ve önemli kazanımlar beklenen bir yapı olarak düşünülmüştür. Fakat istenen sonuç meydana gelmemiş, SKP yapısı beklenen kadar kabul görmemiştir. 
İstediği başarıları alamayan SKP birimi 1997 yılında yeniden çalışmalara hız verme kararı almıştır. SKP’nun 10 Nisan 1997 tarihinde Belçika Brüksel’de gerçekleştirdiği 7. Kurulunda ülkeye dönüş kararı alınmıştır. 

Bu doğrultuda Ulusal Kongre I. Hazırlık Konferansı 04 Aralık 1997 günü Kuzey Irak-Süleymaniye şehrinde toplanabilmiştir. SPK Ortadoğu’da etkinliğini arttırma yönünde ciddi bir irade ortaya koymaya çalışsa da, Irak’a yapılan birkaç gezi ile yetinilmiş ve istenilen amaca ulaşılamamıştır. 

Akabinde 13 Aralık 1997 tarihinde Belçika-Brüksel'de sözde Ulusal Kongre II. Hazırlık Konferansı gerçekleştirilmiş, konferansta Ulusal Kongre Hazırlık Komitesi oluşturulmuştur. 
Bu doğrultuda Ulusal Kongre Hazırlık Komitesi'nin faaliyetleri süreç içinde devam etmiş, bu faaliyetler kapsamında 24 Mart 1998 tarihinde İsveç'te çeşitli Etnik Kürtçü parti ve örgütlerin bulunduğu 30 kişinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Bu toplantıya Avrupa ve Amerika'da delege olarak katılanlar; 

HİK (Harekete İslamiya Kürdistan-Kürdistan Islami Hareketi): (2) 
YAK (Yekitiya Azidiye Kürdistan-Kürdistan Yezidiler Birliği): (2) 
YEK (Yekitiya Eleviyen Kürdistan-Kürdistan AlevilerBirliği): (2) 
KNC (Bakure Amerika-Kuzey Amerika Komitesi): (2), 
Enstitüya Kurdi-Berlin (Berlin Kürt Enstitüsü): (1), 
Enstitüya Kurdi-Brüksel (Brüksel Kürt Enstitüsü): (1), 
Enstitüya Kurdi-Sweden (İsveç Kürt Enstitüsü): (1), 
Enstitüya Kurdi-Washington (Washington Kürt Enstitüsü):(1), 
KON-KURD (Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu): (2), 
Malbenda Revvşenbiri-Loridra (Londra Aydınlar Evi): (1), 
Mala Kurdan-Almanya (Almanya Kürt Evleri): (1), 
Kürden Rusya (Rusya Kürtlerinin temsilcileri): (5), 
Kürden Amerika (Amerika’da bulunan Kürtlerin temsilcileri): (5) kişi, 

Ayrıca, İbrahim Ahmet, Nuri Talabani, Kemal Mir Evdeli, İsmet Şerif Vanlı, Şeyh İzzettin Hüseyin, Remzi Kartal, Zübeyir Aydar, Gülistan Perver, Musa Kaval, Mustafa Şalmaşin, Abdurrahman Çadırcı gibi çoğu SKP üyesi şahısların yer aldığı yaklaşık 80 kişilik grup ta Kongre çalışmalarına sözde bağımsız delege olarak katılmıştır. 
Böylece örgüt, Ulusal Kongre çalışmalarına katılan ve bağımsız delegeler olduğu iddia edilen ve çoğu aynı zamanda PKK güdümündeki SKP üyesi olan şahıslar ile HİK, YAK, YEK, KON-KURD ve YNDK gibi PKK'nın alt örgütlenme si olan oluşumlar vasıtası ile PKK'nın hem Kongredeki üye sayısını artırmayı hem de kongre çalışmalarına katılan örgüt sayısını fazla gösterme çabası içerisinde bulunmuştur. 

Yine, SKP bünyesinde oluşturulan 29 üyeli Ulusal Kongre Hazırlık Komitesinin 19/21 Eylül 1998 tarihlerinde gerçekleştirdiği bir toplantı akabinde hazırladığı Ulusal Kongre hakkındaki yasa tasarısına göre sözde 

Ulusal Kongre Genel Kurulunun 150 üyeden oluşacağı belirtilmesine rağmen, Almanya'da örgüt güdümünde yayınlanan Özgür Politika gazetesinde Kongre çalışmalarına katılan delege sayısını 174 kişi olarak belirtmiştir. 

Ayrıca, Ulusal Kongre sözde yasa tasarısına büyük bir benzerlik içerisinde, Kongre tarafından, Kongrenin, Genel Kurul, Yürütme Konseyi, Danışma Kurulu, Yüksek Yasa Heyeti ve Disiplin Kurulu'ndan oluşacağı ve Kongre bünyesinde (11) komisyonun kabul edildiği ilan edilmiş ve Başkanlık Konseyi adı altında bir oluşum kurulmuştur. Komisyonların ise; 

1) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu 
2) İçişleri Komisyonu 
3) Dışişleri Komisyonu 
4) Maliye ve Ekonomi Komisyonu 
5) Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu 
6) Basın Yayın, İletişim ve Arşiv komisyonu 
7) Kadın Komisyonu 
8) Çevre ve Sağlık Komisyonu 
9) Göç ve Sürgün Komisyonu 
10) Güvenlik ve Savunma Komisyonu 
11) Jeopolitik ve Strateji Komisyonu., 
adı altında oluşturuldukları görülmüştür.    

SKP gerçekleştirdiği fakat sonuç alamadığı Irak gezilerinin akabinde Hollanda, Belçika, İtalya, Avusturya, Norveç gibi Avrupa ülkelerinde de bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Norveç’te Dışişleri Bakanlığı SKP’nun 
gayretleriyle PKK güdümlü bir konferans finanse ederek örgüte destek sunmuş ve 18–19 Nisan 1997 tarihinde İtalya-Roma’da “Kürt Sorununun Diyalog Yolu İle Barışçı Bir Şekilde Çözülmesi İçin Uluslararası Konferans” adı altında bir toplantı tertiplenmiştir. Bu konferansa Meksika, Yunanistan, İtalya, Almanya, Avusturya ve Finlandiyalı parlamenterler ile Türkiye’den bazı kişiler katılmışlardır. 

Finlandiya ve İsveç örneğinde olduğu gibi İskandinav ülkelerinde teröre verilen destek, bu ülkelerindeki militanları pervasızca faaliyet göstermeleri ne neden olmuştur. Başbakan Bülent Ecevit, Ekim 1997 tarihinde İsveç’e  düzenlediği bir gezi esnasında, defalarca örgüt mensuplarının sözlü tacizine uğramış, İsveç makamları ise duruma kayıtsız kalmışlardır. 

SPK, 1998 yılında kuruluşunun 3. yıl dönümünü Belçika’nın Brüksel şehrinde kutlamıştır. Kuruluş kapsamında planlanan resepsiyona Yunanistan parlamento 1. Başkan Yardımcısı Panayotis Siguridis, Pasok Milletvekili Kostas Bedicias, Yeni Demokrasi Partisinden Hayaladis, Rusya Federasyonu’ndan Louri Nikiforenko, Evgeni Butcehenkov ile Oleg Mirinov, İngiltere’den Galler Ulusal Meclisi Üyesi Mark Philips ve daha çok sayıda 
yabancı katılmıştır. 
Yine 23 Mayıs 1998 tarihinde ki SKP 8. olağan genel kurulu Yaşar Kaya başkanlığında Belçika’nın Bürüksel şehrinde gerçekleşmiştir 

Öte yandan, İtalyan Parlamentosu ve Senatosunun bir Uluslararası Kürt Konferansının toplanmasına öncülük etme çabasının bir sonucu olarak İtalyan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonundan Demokratik Sol Parti 
temsilcisi Marko Pedroni 16 Haziran 1998 tarihinde SKP Başkanı Yaşar KAYA ile görüşmelerde bulunmuştur. 
İtalya’nın SKP faaliyetlerine desteği konusunda; “…1998 yılında Kürdistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Çadırcı'nın talimatı ile ben YEK (Yezidiler Birliği) adına faaliyet yürüttüğümden benimde Roma'da yapılacak olan Sürgünde Kürt Parlamentosuna katılmamı istedi bunun üzerine bende; 

1-Nejdet BULDAN :Parlamento üyesi, 
2-Zübeyir AYDAR :Parlamento üyesi, 
3-Mahmut KILIÇ :Eski HEP üyesi, 
4-Feremez BAŞBOĞA :Eski HEP üyesi, 
5-Serhat BUCAK :Eski HEP üyesi ile birlikte, 1998 yılında Roma'da yapılan Sürgünde Kürt Parlamentosu toplantısına katıldım. Bu arkadaşlarla birlikte Sürgünde Kürt Parlamentosunda Milletvekili seçildik. Nejdet Buldan ve Zübeyir Aydar birinci dereceden Kürt Parlamentosu Başkam Yaşar Kaya'ya bağlı idiler. Ancak aralarında çıkan anlaşmazlıklar O dolayısıyla Parlamentodan çekildiler. 

Ben bu şahıslarla Roma'da yapılacak toplantı öncesi Almanya'nın Köln kentinde Parlamento Aday toplantısına katıldım. Bu ön toplantıya Yaşar Kaya Başkanlık yaptı. Bu toplantıda toplam (50) kişi idik. Kuzey Irak'tan da gelenler olmuştu. 
Amaç Roma’daki toplantı öncesi ön hazırlık yapmaktı. Avrupa Ülkelerine Kürt Realitesine anlatılacak Komisyonlar hazırlandı. 

Bu toplantıda KNK Başkam İsmet Şerif'di. Irak'tan toplantıya katılanlardan İbrahim Hacı ve Ahmedî isimli Irak Kürtleri de vardı. Yine bunların haricinde Kuzey Irak'tan gelen bir kişi daha vardı ancak isimlerini bilmiyorum. Bu toplantı soması hep birlikte İtalya'nın Roma kentine gittik. Burada bizleri İtalya Parlamentosunda Milletvekili olan İtalyanlar karşıladı. Bir bayan üç 
milletvekili idi. Ve Kürdistan Sürgün Parlamentosu 2.Dönem secimi adı altında İtalya Parlamentosunda bize ayrılan bir salonda toplandık. Başkanlığı Yaşar Kaya, Ahmedi ve adını bilmediğim bir şahıs yaptı. Burada sürgünde Kürt Parlamentosuna bağlılık yemini ettik. Ve Kadın Komisyonu, Kültür Komisyonu, Eğitim ve Halkla ilişkiler Komisyonu kuruldu. Ben Eğitim ve Halkla ilişkiler Komisyonuna katüdım. Bu parlamento toplantısında İtalyan senatosundan destek sözü aldık. 
Her alanda bize Kürt  Milliyetçiliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’ye üzerinde baskı kurulması için Avrupa Devletten nezdinde girişimlerde bulunmaları  için söz aldık. Parlamento çalışmaları bittikten soma Almanya'ya geri döndüm. Bende bu toplantıda Parlamento üyesi yani Milletvekili seçildim. 

Bu süreçten sonra Abdullah Öcalan'ın Roma'da yakalanmasından sonra bende Yezidiler Birliği üyelerine PKK örgütünün düzenlediği protesto gösterilerine katılmaları yönünde talimat verdim. 1999 yılı Mart ayında Sürgünde Kürt Parlamentosunun Belçika'daki toplantısına katıldım. Burada Abdullah Öcalan'ın yakalanması süreci ile ilgili durum değerlendirmesi yaptık. Yaklaşık (30) kişi kadardık. Başkanlığı Yaşar Kaya, Abdurrahman Çadırcı, Ali Yiğit yaptı. Bu toplantıda eylemlerin geliştirilmesi ve devam etmesi, Avrupa ve diğer ülkeler ile ilişkilerin yoğunlaştırılması ve destek arayışlarının devamı ve Abdullah Öcalan'ın idam edilmesinin engellenmesi için faaliyetlerin yoğun şekilde devamı doğrultusunda kararlar aldık…” 

Örgütün en zor dönemi yaşadığı 1998 yılında örgüte Avrupa sahasında rahatlama ve dış ittifak bulma konusunda desteği SKP sağlamaya çalışmıştır. Bu amaçla bir SKP heyeti 7 Temmuz 1998 günü İspanya’nın Başkenti Madrid’de Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), Birleşik Sol (IU) koalisyonu ve AP üyesi Pedro Marset başkanlığında bir heyet, İspanya’nın ikinci büyük sendikası olan İşçi Komisyonları (CCOO), İşçi Genel Birliği (UGT), İspanya İnsan Hakları Kuruluşu Başkanı Juan Serranear ve İspanya Sosyalist Partisinden AP üyesi Fancisca Sauguillo’nun Başkanlığını yaptığı Barış, Silahsızlanma ve Özgürlük Hareketi (MPDL) ile görüşmelerde bulunmuştur. 

Yine İspanya’nın Bask Bölgesi Otonom Parlamentosunda temsil edilen parti temsilcileri ile de görüşmeler yapmışlardır. Bu destekler kısmen de olsa netice vermiş ve bazı Avrupalı siyasiler Türkiye’ye baskı uygulamışlardır. 

Dönem içerisinde, terör örgütü adına Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren çeşitli organizasyonlar tarafından, terörist başının sözde "Demokratik Çözüm" çağrılarına destek vermeyi hedefleyen konferans, toplantı vs. 
etkinliklerin yapıldığı gözlenmiştir. Yeni strateji temelinde SKP isimli oluşum, 26 Eylül 1999 tarihinde Belçika-Brüksel kentinde yaptığı 11. Genel Kurul Toplantısı'nda, kendisini feshederek, yine örgüt güdümünde Hollanda-
Amsterdam'da kurulmuş olan sözde KNK (Kongra Netavviya Kürdistan-Kürdistan Ulusal Kongresi) isimli oluşuma dahil olmuştur. 

KNK, PKK himayesinde sözde Kürt iradesi oluşturmak ve yine PKK adına diplomatik faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuş olup, örgütün amaçları çerçevesinde Kürt Milli iradesini oluşturma misyonunu üslenmiştir. Kendi ifadelerine göre KNK, Ulusal Birliğin kurumsal ifadesi rolünü temsil etmektedir 266. Dünyadaki tüm Kürtçü örgütleri bir çatı altında toplama hayalinin ürünü olan sözde KNK, 24-27 Mayıs 1999 tarihinde Hollanda / Amsterdam şehrinde düzenlenen bir toplantı ile ilan edilmiştir. 

Örgüt tarafından, Kürt sorununda ortak irade oluşturma ve bu iradeye dayalı olarak meşru zeminlere ulaşma planları kapsamında oluşturulan ve örgüt lehinde kamuoyu oluşturma çalışmaları yürüten KNK, gerçekleştirdiği çeşitli toplantılarda ve yaptığı girişimlerle bu misyonuna uygun bir rol oynamaya çalışmıştır. 

KNK kendi örgüt yapısını; Kongre Organları (Genel Kurul, Daimi Meclis, Yürütme Konseyi), Komisyonlar (Adalet ve insan Hakları Komisyonu, Dış ilişkiler Komisyonu, Kadın Komisyonu, Eğitim ve Kültür Komisyonu, Sosyal işler Komisyonu) Bürolar (Kuzey Bürosu, Doğu Bürosu, Güney Bürosu, Güneybatı Bürosu) ve Danışma Kurulu (Yüksek Yasa Kurulu, Disiplin Kurulu) şeklinde belirlemiştir. KNK'nın en yüksek karar organı olan Genel Kurul'un 300 kişiden oluşacağı ve iki senede bir olağan şekilde toplanacağı karara bağlanmıştır. 

Dönem itibarıyla merkezi Belçika’nın Başkenti Brüksel'de bulunan KNK'nın yapılan Genel Kurulunda, Abdullah Öcalan yine Onursal Başkan olarak belirlenmiş, İsmet Şerif Vanlı ise daha önceki toplantılarda olduğu gibi Kongre Başkanı olarak görevlendirilmiştir. PKK güdümünde faaliyet gösteren KNK Başkanlık Konseyi 23 Ocak 2000 tarihinde, Brüksel'de bir toplantı gerçekleştirmiştir. Özgür Politika Gazetesi'nde konu ile ilgili 
yayınlanan haberlerde, KNK tarafından yayınlanan bir bildiri ile toplantıda alınan kararların açıklandığı belirtilmiştir267. 

Sözde Kürdistan Ulusal Kongresi'nde üyesi bulunan PRK-Rızgari örgütü, 27 Mart 2000 tarihinde Merkez Yürütme Kurulu imzalı bir bildiri yayınlayarak, KNK'nın PKK'nın yan kuruluşu gibi hareket ettiği gerekçesiyle, Mayıs 2000'deki olağan kongreye kadar yönetim organları ve komisyonlardan çekildiğini açıklamıştır. 

10 CU BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR

***

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder