3 Şubat 2018 Cumartesi

PANZER VE KÜRT İSYANI KADEK’İN İLANI VE AVRUPADA PKK'YA DESTEK VEREN ÜLKE FAALİYETLERİ BÖLÜM 7

PANZER VE KÜRT İSYANI KADEK’İN İLANI VE AVRUPADA PKK'YA DESTEK VEREN ÜLKE FAALİYETLERİ  BÖLÜM 7


Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi: 

Örgütün Yunanistan'daki faaliyetleri çok eski yıllara 1980'lerin başlarına dayanmaktadır. Nitekim örgüt bu ülkede birçok eğitim kampı teşkil ederek buradan yurt içine eleman takviyesi yapmıştır. Yunanistan Avrupa ve Ortadoğu'ya illegal geçişin bir üssü gibi rol oynamıştır. 

Geçmiş yıllarda gayri resmi kanallardan örgütü destekleyen, terör eylemleri ni yönlendiren, hedef gösteren Yunanistan yeni dönemde paravan kuruluşlara ev sahipliğini sürdürmüştür. Yunanistan'da faaliyet gösteren KADEK yandaşları, PKK'nın AB terör örgütleri listesine alınmasını protesto amacıyla, 09 Mayıs 2002 tarihinde, Atina’nın Klathmonos meydanında (30) kişilik bir grupla 6 gün süreli açlık grevi eylemi başlatmış, bu süre içinde imza kampanyası düzenleyerek, stant açmışlardır. Yine YDK Yunanistan temsilciliği ve YDK Balkan Ülkeleri Temsilciliği tarafından kamuoyuna yönelik basın bildirisi okunmuştur. 

Kalabalık bir grup örgüt yandaşı tarafından 29 Haziran 2002 tarihinde, Atina Büyükelçiliğimizin önünde bir gösteri gerçekleştirmiş, göstericiler Yunan polisinin refakatinde Büyükelçiliğimizin ikametgâh kapısına "Yunanistan'da Yaşayan Kürt Sporcuları" imzalı bir Türkçe bildiri bırakmıştır. 

Yine, KADEK mensubu yaklaşık (15-20) şahıs 22 Kasım 2002 tarihinde, Atina'nın Klaftmonos meydanında bir çadır kurarak, "Öcalan'a özgürlük için" imza toplamış, dergi, kitap vb. örgütsel doküman satmışlardır. 
27 Kasım 2002 tarihinde ise, PKK'nın kuruluş yıldönümü sebebiyle, Atina Büyükelçiliğimizin önünde yaklaşık (200) kadar örgüt yandaşının katılımıyla bir gösteri düzenlenmiştir. 

2003 yılında Yunanistan'da gerçekleştirilen birçok eylem organizasyon arasında diplomatik misyonlarımıza protesto çelenklerinin bırakılması önem arz etmiştir. Nitekim, Abdullah Öcalan'ı "Sahiplenme ve Savunma" kampanyası çerçevesinde, 17 Ocak 2003 tarihinde Atina merkezinde örgüt yandaşlarınca bir gösteri düzenlenmiş, yaklaşık (200) kişiden oluşan göstericiler ülkemiz aleyhinde sloganlar attıktan sonra aralarından iki 
kişi Yunan polisi eşliğinde Büyükelçiliğimiz giriş kapısına siyah bir çelenk bırakmış ve çelengin Yunan polisi tarafından bilahare kaldırıldığı görülmüş tür. Gösterinin ardından YDK Balkan Temsilciliği imzalı ve 10 Aralık 2002 
tarihli bildiri dağıtılmıştır. 

Ayrıca, Abdullah Öcalan'ın 1998 yılı içerisinde Yunanistan'a geçişi esnasında kendisine yardımcı olan Yunan vatandaşları ile KADEK mensuplarının yargılanmasına 08 Ocak 2003 tarihindeki duruşmayla devam edilmiş, 
Ayfer KAYA ve Cengiz YAKAR isimli örgüt mensuplarının katılmadığı davada, emekli Tuğgeneral Andonis Nakasakis'in avukatlarının talebi üzerine mahkeme 14 Nisan 2003 tarihine ertelenmiştir. Öte yandan 04 Şubat 2003 
tarihinde örgüt yandaşı yaklaşık (60) kişilik bir grup tarafından, Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının protesto edilmesi amacıyla ABD'nin Yunanistan'daki Atina Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenlenmiştir. 

Bu dönemde GKRY’de PKK için askeri kamplar oluşturulmuş ve Rum subaylar tarafından PKK’lı teröristlere eğiti verilmiştir. Kıbrıs Kürdistan Dayanışma Komitesi, Kürt Demokratik Halk Birlikleri, Kürdistan Kültür Derneği isimleri ile örgütlenmiş durumda olan örgütün, KADEK adı ile de Limasol ve Lefkoşa’da iki irtibat büroları bulunmaktadır. Bu zamanda örgütün Rum kesimi sorumluluğunu Manzur kod adı ile Harun Fırat yapmış 
olup, “Kürdistan’ın Sesi” dergisi de KADEK’in Güney’deki yayın organıdır. 

Yine GKRY’de 2002 döneminde 400 PKK/KADEK militanı barındığı ve Rum Yönetiminin bu kişilere maaş verdiği görülmüştür. Bu örgüt mensuplarının faaliyet gösterdiği Limasol’daki örgüt şubesinde PKK’nın sözde bayrağının asılması ise örgütün ne denli rahat hareket ettiğini göstermiştir. KADEK’in yukarıda anılan kurumlarına ilave olarak Lefkoşa ve Baf’ta da iki ayrı merkez kurduğu bilinmektedir. 

Rusya-PKK İlişkileri, 

Sosyalist Sistemin hakim olduğu dönemlerde de PKK gibi örgütler ile dolaylı yollardan ilişkiler kurabilen Rusya, rejim değişikliğinden sonra PKK gibi örgütler ile ilişkilerini bir kısım politik gruplar ve bazı gayri resmi kurumlar vasıtasıyla yapmaya başlamıştır. 

Nitekim bu tarihten sonra bu ülkeye PKK'nın ilgisi giderek yoğunlaşmış ve birçok elemanını bu ülkeye görevlendirmiştir. Kaldı ki Rusya Federasyonu dahilinde bir çok örgüt yandaşı kişinin yaşadığı, PKK'nın gerek bu gruplara gerekse de Bulgaristan ve Romanya'da olduğu gibi buraya iş amacıyla gelen Kürt orijinli esnaflara dayalı olarak vergilendirme temelinde etkin bir örgütlenme gerçekleştirdiği ve bu örgütlenmeye dayanarak faaliyetlerini 
tırmandırdığı görülmüştür. 

KADEK Rusya ve BDT sorumlusu olarak faaliyet gösteren Doğan Zağros isimli örgüt mensubu tarafından, Nisan 2002 tarihinde PKK'nın feshi ve KADEK'in kuruluş ile ilgili olarak basın açıklaması yapılmıştır. 
Bu açıklama Rusya'da yayınlanan Trud Gazetesinin 23 Nisan 2002 tarihli sayısında yayınlanarak halka duyurulmuştur 263. 

 Rusya Federasyonu'nda yaşayan KADEK yandaşı şahıslarca kurulan "Özgür Kadınlar Organizasyonu" isimli oluşum, I. Kongresini yaklaşık (60) delegenin katılımıyla gerçekleştirilmiş, KADEKin kadın yapılanması olan 
PJA sözde Parti Meclisi tarafından da kongreye bir mesaj gönderilmiştir. 

Öte yandan Rusya Federasyonu'nda yaşayan örgüt yandaşı şahıslar tarafından Moskova'da Kadının Sesi ismiyle yeni bir dergi yayınlanmıştır. 

2003 döneminde Rusya Federasyonu dahilinde hem örgütlenme hem de çeşitli eylem ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu meyanda 30 Mayıs-01 Haziran 2003 tarihleri arasında Rusya Federasyonunda yer alan Yaroslavl bölgesindeki Solçeniçy alanında bulunan örgüt kampında, (70) civarında örgüt mensubunun katılımıyla "PJA BDT 2. Konferansı''nın gerçekleştirilmiş, mezkur konferans neticesinde BDT alanındaki faaliyetler değerlendirilerek yeni yönetim belirlenmiştir. 

Mahîr (K) F. D.; “Rusya ile PKK terör örgütünün ilişkisi 1980 yılı başlarında başlamıştır. Bu dönemde Sovyetler Birliği PKK ile ilişkiye geçerek bu örgütü tüm dünyadaki diğer komünist partiler gibi kendisine bağlı kendi emrinde 
hareket eden bir parti haline getirmeye çalışmıştır. Bu dönemde Abdullah Öcalan Bulgaristan ve Rusya'yı gizli bir şekilde ziyaret etmiştir… PKK'nın bu dört ülkede yaşayan sözde Kürtlerin bağımsızlığını talep etmesi Rusya'nın işine gelmiyordu bu ülkelerden ikisi Irak ve Suriye NATO'ya karşı Sovyetlerin müttefiki idiler. Yine İran'da Anti-Amerikancı mollaların rejimi, Sovyetlerin çıkarına daha mantıklı geliyordu, bu yüzden PKK terör örgütünü dört parçada değerlendirip, bağımsızlık ve milliyetçi fikirlerinden vazgeçerek Rus müttefiki ülkelerle işbirliğine geçirip, güya salt Sosyalist amaçlar için Türkiye'ye karşı savaştırmak ve NATO'nun kendileri için önemli olan Güneydoğu kanadını çökertmek istiyorlardı… 

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya PKK'ya daha açık bir şekilde destek vermeye başladı, çünkü Sovyetlerin dağılmasından sonra ortaya çıkan Türk Cumhuriyetleri, Türkiye'nin çizdiği politika doğrultusunda hareket etmeye başladılar, yine dışa açılmak için Türkiye'yi bir köprü gibi gördüler, yine Türkiye'nin laik demokratik rejim modelini kendilerine esas aldılar. Dolayısıyla Türkiye Kafkaslar ve Orta Asya'nın bir kısmında çok etkin bir rol oynamaya ve buraları etkisi altına almaya başladı. 

Ekonomik olarak da Türkiye'nin buralara Amerika ile ortak yatırımlar yapması Rusya'nın çıkarlarına ters düştü. Rusya ile Türkiye arasında bölgesel bir egemenlik yarışı başladığından, Rusya PKK'yi destekleyerek Türkiye'yi daha fazla zayıflatarak kendi iç sorunları ile uğraştırıp Kafkasya ve Orta Avrupa'ya açılımına darbe vurmak ve bu ülkeleri eskiden olduğu gibi yine kendisine bağımlı bir hale getirmek istemektedir. 

Rusya için Boris Yeltsin ve çevresi bir yandan da Türkiye ile ilişkilerini bozmak istememekte ve PKK'ya sınırlı bir destek verilmesini istemektedir. Fakat parlamentonun alt kanadı olan DUMA Rus Komünist Partisi ve Jirinovski'nin partisi PKK'ya açık açık silah, malzeme, para ve eğitim desteği verilmesini istemektedir. Diğer taraftan bu kanat uluslararası platformlarda sözde Kürt sorununu gündeme getirip, yine zaman zaman "Ulaslararası Kürt Sorumuna Çözüm Konferansları" düzenleyerek, PKK'nın lehine diploması yürütmektedir. Rus devletini de böyle bir düzeye getirmek için çalışmakta dır. 

Esas yönetimde olan Yeltsin ve çevresi ise PKK'ya verdikleri desteği sınırlı tutup Türkiye'nin fazla tepkisini çekmeden ama bir yandan da PKK desteği karşılığında Türkiye'den çeşitli tavizler koparmaya çalışmaktadır. Zaman zaman 

PKK'ya tavır alıyor gibi görünseler de bu bir danışıklı dövüştür. Esasta PKK'nın faaliyetlerini Türkiye'nin gelişmesini engellemek ve tavizler koparmak için hiç bir zaman tam olarak durdurmazlar. Değişik zamanlarda örgüt faaliyetlerini engeller gibi gözükseler de örgütün esas faaliyetlerini engellemezler. Bu faaliyetleri engelleme, sürekli para veya ekonomik çıkar sağlama yöntemi esasında Rusya için bir yarar sağlamaz. Çünkü Ruslar Türk firmalarının Rusya'nın yeniden yapılanmasında önemli bir rol oynayacaklarını, yani Rusya pazarına muhtaç olduğunu düşünmektedirler. Bunu da kendileri açısından bir koz olarak değerlendirmektedirler. 

En etkili yöntem NATO ve Amerika'nın kullanılarak Rusya'nın teşhir edilmesi ve baskı yapılmasıdır. Çünkü Romanya İstihbarat Başkan Yardımcısı benimle yaptığı görüşmede Yevgeni Primakov'un; PKK faaliyetlerinin engellenmesi doğrultusunda ABD'den gelecek baskıların kendilerini zorladığını belirtmişti, diğer yandan Rusya'da iş yapan Türk firmalarının 
hükümet üzerindeki baskı kurması şarttır. Her ne kadar Ruslar bu firmaların kendilerine muhtaç olduklarını, düşünüyorlarsa da Türk inşaat firmalarının kaliteli iş yapmalarından dolayı Türk firmalarını dikkate almak zorundadır lar. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir çiftlikte 200 dolayında PKK örgütü üyesi veya sempatizanı bulunmaktadır. Bunların çok büyük bir kısmı Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlardır. Ayrıca PKK terör örgütünün BDT (Birleşik Devletler Topluluğu) ülkelerinin çoğunda yasal dernekleri mevcuttur. Bu konuda örgüte en etkili tavrı Azerbaycan koymaktadır. Azerbaycan'da örgüt faaliyetleri çok gizli bir şekilde yürütüldüğünden, örgüt burada fazla bir gelişme sağlayamamaktadır… 

Azerbaycan'a aslen Iğdırlı olan Mizgin (K) isimli örgüt mensubu 1997 yılı Temmuz ayında Moskova'dan Gürcistan'a gönderildi, buradan da Türk pasaportu ile Azerbaycan’a geçti, bu örgüt mensubu Azerbaycan'da illegal çalışmalar yapmak amacıyla bu ülkede daha önceden bulunan Nevşehir cezaevi firarisi Mehmet Savaş isimli örgüt mensubu ile buluşacaktı. 
Azerbaycan’a gönderilen örgüt mensupları Kürt kökenli Azerilerin evinde kalmaktadırlar. 

Kazakistan hükümeti örgüt faaliyetlerinin engellenmesi konusunda yetersiz kalmaktadır. Burada Kürt azınlıkla başını derde sokmak istemediği için örgüte boyun eğmektedir. Örneğin 1996 yılında yakalayarak tutukladıkları PKK örgütü üst düzey sorumlusunu Türkiye'ye vereceklerdi fakat kadınların açlık grevi yapmaları üzerine bu sorumluyu serbest bırakmışlardır. 

Gürcistan'da Kürt kökenli aydınların kurduğu yasal bir dernek vardır, dernek Tiflis’tedir. Örgütü yönetmektedir. Buradaki aydınlar arasında iki ayrı eğilim vardır. Bu eğilimler ise; Birinci eğilim PKK terör örgütünün politikası 
doğrultusunda faaliyet yürütmek ister, İkinci eğilim ise bağımsız faaliyet yürütmek ister. Gürcistan istihbaratı bu aydınlar ile yaptığı toplantıda eğilimlerini netleştirmelerini, ya PKK doğrultusunda, yada bağımsız yani kendilerine bağlı bir şekilde hareket etmelerini istemiştir. 

Gürcistan ekonomik olarak Türkiye'ye bağımlı olduğundan, Türkiye ne isterse yapmaya çalışır. Çünkü Gürcistan hükümetinin en çok korktuğu konulardan birisi Türkiye ile ilişkilerinin kopmasıdır. Yine Gürcistan İstihbaratı örgütün Ermenistan sorumlusu Kars'lı Mahir (K) isimli örgüt mensubu ile 1997 yılı Haziran ayında görüşmüştür. Bu görüşmede 
Gürcistan İstihbaratı PKK terör örgütünden Artvin-Trabzon hattındaki Laz kökenli vatandaşlar hakkında bilgi istemiştir. Uzun vade de Gürcülerin Türkiye'deki Lazlar üzerinde belli bir planları vardır. Çünkü kendilerinin Lazlarla ırkdaş olduklarını iddia etmektedirler…” şeklindeki beyanları gerek Rusların gerekse de eski Sovyet bloku ülkelerinin PKK ile olan ilişkilerine 
ışık tutmuştur. 

Lüksemburg-PKK İlişkileri, 

2003 yılı içinde Lüksemburg'ta cereyan eden örgütsel faaliyetlerde Abdullah Öcalan konusu merkez teşkil etmiştir. Buna mukabil diğer dernek toplantı ve organizasyonları da yapılmıştır. 

Bu meyanda Abdullah Öcalan'ın sözde kötü cezaevi koşullarını protesto etmek ve açlık grevine destek vermek amacıyla "Barış için Kürt Komitesi" adını taşıyan ve 12-13 kişiden oluşan bir grup örgüt yandaşı tarafından 
18 Ocak 2003 tarihinde Place Dela Gare semtinden kent merkezine kadar meşaleli bir yürüyüş düzenlenmiştir. 

Finlandiya-PKK İlişkileri 

Finlandiya'da örgütün başvurduğu en etkili eylem biçimi açlık grevleri olmuştur. Yine bu ülkede de bir kısım dernek faaliyetlerinin sürdürüldüğü görülmüştür. KADEK yandaşları tarafından Finlandiya’nın Helsinki kent merkezinde bir çadır kurularak açlık grevi eylemi başlatılmış, çadırın dışında "Kürt Lider Abdullah Öcalan İçin Açlık Grevindeyiz" ibareli Fin dilinde bir pankart asılmıştır. 

Danimarka-PKK İlişkileri, 

Danimarka terör örgütünün basın yayın faaliyetleri açısından önemli bir merkez olmuştur. 
Danimarka'dan aldığı yayın lisansı ile Belçika'dan yayın yapan ROJ TV isimli televizyon kanalı terör örgütü PKK güdümünde faaliyetlerine devam etmiştir. 

Dönem itibariyle söz konusu televizyon kanalı, ülkemiz aleyhine yaptığı yayınların yanı sıra, yandaş kitleye örgütsel mesajları ulaştırarak, yurt içinde ve yurt dışında provakatif eylemlere yönlendirmede önemli rol 
oynamıştır. 

Örgütün etkinlik kurmaya çalıştığı ülkelerden biri olan Danimarka'da da açlık grevi ve gösteri yürüyüşleri yapılmıştır. Nitekim, 24 Ocak 2003 tarihinde FEY-KURD (Danimarka Kürt Dernekleri Federasyonu) 
tarafından Danimarka’da bulunan Kopenhag Büyükelçiliğimiz önünde A. Öcalan'a destek amaçlı bir gösteri düzenlendiği, gösteriye yaklaşık (45) kişinin katıldığı ve gösteri esnasında bildiri okunarak KADEK (PKK) yanlısı 
sloganlar atıldığı görülmüştür. 

13 Şubat 2003 tarihinde FEY-KURD'un bazı üyeleri tarafından Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle Danimarka Parlamentosu önünde bir açlık grevi düzenlenmiştir. 

KADEK Sürecinde Kurumlar ve Görevleri, 

KADEK Sürecinde Kurumlar ve Görevleri, 
KADEK sürecinde Avrupa’da faaliyet gösteren örgüte müzahir kurumlar; 

1-Kongra Netewi Kürdistan (KNK) 

2-Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu (KON-KURD) 

3-Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM) 

4-Fransa Kürt Dernekleri Federasyonu (FEY-KA) 

5-İsviçre Kürt Dernekleri Federasyonu (FEK-KAR) 

6-İsveç Kürt Dernekleri Federasyonu (KURDİSTKA RADET) 

7-İngiltere Kürt Dernekleri Federasyonu (FED-BİR) 

8-Belçika Kürt Dernekleri Federasyonu (FEK-BEL) 

9-Hollanda Kürt Dernekleri Federasyonu (FED-KOM) 

10-Avusturya Kürt Dernekleri Federasyonu (FEY-KOM) 

11-Danimarka Kürt Dernekleri Federasyonu (FEY-KURD) 

12-Civaka İslami Kurdistan (CİK) 

13-Federasyona Demokratik a Elewiyan (FEDA) 

14-Federasyona Komeleyen Ezidi (FKE) 

15-Öcalan'a Özgürlük İçin Mücadele İnisiyatifi 

16-Almanya Kürt Enstitüsü 

17-Stockholm Kürt Enstitüsü 

18-Avrupa Şehit ve Kayıp Aileleri Komitesi 

19-Dildaren Jiyane Derneği 

20-Yekitiya Mamosteyen Kürdistan (YMK) 

21-YEK-MAL 

22-Yekitiya Rojnamegeren Kürdistan (YRK) 

23-Baran Kulturhaus 

24-Mezopotamya Yayınevi 

25-MIR Musik Produksiyon 

26-CENI Kadın Vakfı 

27-Uta Amara Kadın Vakfı 

28-Rotterdam Kürt Kadın Vakfı 

29-Aachen Kurdisches Volkshaus e.V 

30-Aschaffenburg Kurdisches Volkshaus e.V 

31-Berlin Deutsche Mesopotamische Bildungs Zentrum 

32-Bielefeld Kurdisches Friedenshaus Mezopotamien e.V 

33-Bochum D.-Kurd.Solid.-Verein 

34-Bonn BIRATI e.V 

35-Bremen BIRATI e.V. 

36-Darmstadt Info.-u.Beratungszentrum 

37-Dortmund Ahmede Xani Kulturverein 

38-Dortmund Zilan Kadın Derneği 

39-Duisburg Kurdistan Solid.Zentrum e.V 

40-Düsseldorf Navende Canda Kurda e.V 

41-Düren Kurdisches Volkshaus e.V 

42-Essen Dt.- Kurd.- Solid.-Verein e.V 

43-Esslingen Kurdisch-Deutscher Freundschaftsverein e.V. 

44-Frankfurt Mesop.-Kulturzentrum e.V. 

45-Freiburg Mesop.-Kulturzentrum e.V. 

46-Fulda Kurdisches Kulturzentrum 

47-Friedrichshafen Dt.- Kurd.- Gesellschaft e.V 

48-Giessen Mesop.- Kurdisches Kulturzentrum 

49-Grevenbroich Kurd.-jugend.-u.Kulturverein e.V 

50-Gummersbach Kurd.- Kultur u.- Sportverein e.V. 

51-Hagen Kurdischer Kulturverein 

52-Halle / Saale Mesop.-Kulturhaus e.V 

53-Hamburg Kurdisch Deutsches Kultur Zentrum e.V. 

54-Hanau Kurdisches Kult.-Zentrum 

55-Hannover Kurdistan Volkshaus e.V. 

56-Heidenheim Kurd.-Dt.-Freunds.-verein e.V. 

57-Heilbronn Kurdishe Gemeinschaft e.V. 

58-Hildesheim Kurdischer Treffpunkt. 

59-Kassel Zentrum Kurd.-Sprache e.V 

60-Kiel D.-Kurd.-Gesellschaft e.V. 

61-Köln Kurdistan Haus e.V 

62-Köln Viyan Kadın Derneği 

63-Leipzig Kurdistan Volkshaus e.V.2 

64-Leverkusen Mesop.-Jugendhaus 

65-Lahr Mesopotam.- Kulturverein e.V. 

66-Löhne Medya Kulturzentrum 2 e.V. 

67-Ludwigshafen Kurdischer Kulturverein e.V. 

68-Magdeburg Lokali yok 

69-München Mezopotam. Kultur Verein 

70-Mönchengladbach Welate Roj 

71-Nürnberg Medya Volks Haus e.V. 

72-Peine AMED Kurd. Kulturverein e.V 

73-Pforzheim Kurdischer Elternverein e.V 

74-Reutlingen Kurdischer Kulturverein e.V. 

75-Saarbrücken Kurdische Gemeinde Saarland e.V. 

76-Salzgitter Kurdischer Kulturzentrum 

77-Stuttgart Mesopotam. Kulturverein e.V 

78-Troisdorf International. Kulturhaus 

79-Offenbach Amara Kadın Derneği 

80-Ulm Kurdistan Info.-kulturzentrum e.V: 

81-Vectha Kurdistan Volkshaus e.V. 

82-Wuppertal Viyan Kurdischer Frauenverein 

83-Zwickau Kurdistan Volkshaus e.V. 

84-Höchst Kurdistan Volkshaus e.V. 

85-Zurich Kurdischen Kultur- und Informationsverein 

86-Genève Association Maison Culturelle Mèsopotamie 

87-Lausanne Centre Culturelle Kurdistan 

88-Lugano Associazione Cultura Kurda 

89-Luzern Kurdischen Kultur- und Informationsverein 

90-Solothurn KurdischAarau Anatolien Folklor and Kultur Zentrum 

91-Basel Kurdischen Kultur- und Informationsverein 

92-Bern Kurdischen Kultur- und Informationsverein 

93-Biel Kurdischen Kultur- und Informationsverein 

94-Chur Kurdischen en Kultur- und Informationsverein 

95-St.Gallen Kurdischen Kultur- und Informationsverein 

96-Zug Kurdischen Kultur- und Informationsverein 

97-Kurdish and Turkish Community Centre 

98-KCC (Kurdish Community Centre) 

100-Roj Women 

101-Kurdish Initiative in Scotland 

102-AMARA (Vereinigung kurdischer Frauen in OÖ) 

103-Amara-Mesopotamien Kultur Zentrum-St.Pölten 

104-ASKÖ Kurdischer Sportverein in OÖ 

105-AVESTA - Verein Kurdischer Frauen 

106-Cinepotamia Kulturzentrum 

107-HEVKOM 

108-KIB Kurdistan Information Büro - Wien 

109-KIZ Kurdistan Information Zentrum - Graz 

110-Kürdistan Öğrenciler Birliği (YXK) 

111-Verein für StudentInnen aus Kurdistan YXK 

112-Kurdistan Haus (Mala Kurdan)-Innsbruck 

113-Kurdistan Kultur u. Information Zentrum-Ternitz 


114-Mesopotamien Kulrtur Verein Linz 

8 Cİ BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR,

***

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder