3 Şubat 2018 Cumartesi

PANZER VE KÜRT İSYANI YENİ STRATEJİ - SERHİLDAN, BÖLÜM 4

PANZER VE KÜRT İSYANI YENİ STRATEJİ - SERHİLDAN, BÖLÜM 4


 İkinci Barış Hamlesi çerçevesinde Yurt Dışında Başlatılan Eylemler 

Sözde ikinci barış hamlesinin startı yurt dışında özellikle Avrupa alanında verilmiştir. Örgüt, Avrupa ülkelerinden geçmişte eleman, finansman temini ve diplomatik destek sağlama amaçlı olarak istifade etmiştir. Yeni 
dönemde ise Avrupa alanı diplomatik faaliyetlerin ana merkezi haline getirilmiştir. 
Sözde ikinci barış hamlesi başlatılmadan önce de YDK'nın sözde 2. Kongresi 16-25 Mayıs 2001 tarihleri arasında, Avrupa alanında 130 örgüt mensubu nun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. YDK bu kongreyle disiplinli bir çalışma yapma iradesini ortaya koymaya çalışmış, kampanya için kadro oluşturmayı hedeflemiştir. Öte yandan siyasal çalışmalardaki hareketlilik artmış, PKK güdümünde Belçika/Brüksel merkezli olarak faaliyet gösteren KONKURD’a bağlı dernekler, yıllık olağan kongreleri sırasında yandaş kitlesini artırmak 
amacıyla üyelik kampanyası başlatmışlardır. 

Bu çerçevede, Nisan ayı son haftası itibariyle, 
Paris Kürt Kültür Merkezi (Fransa), Bonn Kürdistan Centrum (Almanya), Den Haag Kürt işçiler Derneği (Hollanda), Leipzig Kürt Evi (Almanya), Frankfurt Mezopotamya Kültür Derneği (Almanya) isimli PKK yanlısı kuruluşlar yıllık olağan kongrelerini düzenlemişlerdir. 

28-29 Nisan 2001 tarihleri arasında, Almanya/Berlin şehrinde PKK yanlısı kuruluşlardan Berlin Kürt Enstitüsü organizesinde.
 "Kürt Edebiyat Sempozyumu" adıyla bir toplantı düzenlemiştir. Sempozyumda Kürt dili ile ilgili konular yerine dönemin eylem stratejisi konuşulmuş, Kürtçe üzerine sunum dahi yapılmamıştır. 

Bu doğrultuda ana gündem konusu olan sözde "Kimlik Bildirimi" faaliyetleri, PKK'nın Avrupa ülkelerindeki cephe örgütlenmesi olan YDK Avrupa Koordinasyonu adı verilen örgüt birimince sevk ve idare edilmiştir. 

Özellikle 1993 yılında Almanya ve Fransa'da, 2000 yılı içerisinde de İngiltere tarafından PKK faaliyetlerinin yasaklanmasının ardından örgüt yeni stratejinin acilen hayata geçirmesini istemiştir. PKK örgütü bu süreçte; Kürt halkı ile Kürt halkının özgürlüğü için sözde mücadele eden PKK'nın inkar ve imha edilmesinin amaçlandığı, bu kapsamda başta Avrupa (Almanya merkezli) ülkeler olmak üzere, buralarda yaşayan Kürt kökenli şahısların 
31 Mayıs 2001 tarihinden itibaren ferdi ve toplu olarak "Ben de PKK'lıyım, Ben de Ulusal Özgürlük Mücadelecisiyim" şeklinde mahkemelere müracaat etmelerini ayrıca, tüm resmi işlemlerinde Kürt kimliklerinin kullanılması ile, sorunu ortaya çıkaran güçlerin kendi hukuku içinde hesaplaşması gerektiği yönünde faaliyetler yapılmasını hedeflemiştir. Bu kampanya ilk olarak Avrupa alanında başlatılırken aynı yıl Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye’de de hayata geçirilmiştir. 

Örgüt "2. Barış Hamlesi " çerçevesindeki " Kimlik Bildirimi " eylemiyle, Kürt ulusal-siyasal kimliği üzerindeki yasakların kaldırılmasının yanı sıra sözde barış çabalarına uluslararası destek sağlamayı da hedeflemiştir 

Bu kampanya için yazılan "Ben de PKK'lıyım" metninde, AB'ne üye devletlerin, bu birliğe üye olmak üzere başvuruda bulunan diğer devletlerden istediği "Kopenhag Kriterleri" gibi uluslararası kararlara karşı, kendi ülkelerinde yerleşik durumda bulunan Kürtlere söz konusu kararları uygulamadıkları veya yüzeysel ele alındıkları ifade edilmiştir. 

Yine metinde, sözde Kürt sorununun kalıcı olarak çözüme kavuş turulabilmesi için terörist başı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması ve siyaset yapabilme koşullarının sağlanması istenilmiştir. 

Sözde Kimlik Bildirimine yönelik olarak örgüt ile iltisaklı oluşumların tüm hazırlıklarını tamamladıkları ve bu amaca yönelik olarak binlerce "Ben de PKK'lıyım" başlığını taşıyan form hazırlandığı görülmüştür. Başvurularla ilgili olarak, Almanya/Kuzey Ren Westfalyan Eyaletinde örgüt yanlısı yaklaşık 2000 kişi, Duesseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesine 13 Haziran 2001 günü avukatlar aracılığıyla başvuruda bulunulmuştur. 

Sözde II. Barış hamlesi içerisinde değerlendirilen Kimlik bildirimi kampanya sı VI. Konferansın hemen akabinde hızlandırılmıştır. Kampanyanın amacı; “AİHM-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görüşülen Öcalan davasının Kürt halkına dayatılan sözde inkâr ve imhanın yargılandığı bir platform olarak ele alınması, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, tüm Avrupa ülkelerinde PKK ve Kürt kimliğine ilişkin yasağın kaldırılması, Avrupa'da yaşayan Kürtlerin bulundukları ülkelerde, siyasal ve ulusal kimliklerinin kabul edilmesi, Kürt kimliğinin kendisini koruyup geliştirme, örgütlenme 
ve eğitim başta olmak üzere, temel siyasal, sosyal ve ekonomik haklardan faydalanmasının sağlanması” şeklinde sıralanmıştır. 

Kimlik bildirimi kampanyası kapsamında o dönem çeşitli Avrupa ülkelerinde PKK yandaşlarınca yapılan etkinlikler şu şekildedir; 

Belçika merkezli olarak Avrupa genelinde faaliyet gösteren KONKURD tarafından 13 Haziran–13 Temmuz 2001 tarihleri arasında devam edecek bir imza kampanyası sonunda 100.000 imzaya ulaşılması hedeflenmiştir. 

İngiltere’de "Yeni Terörizm Yasası" ile PKK'nın terörist örgütler listesine alınmasını protesto etmek amacıyla, bir imza kampanyası başlatılmıştır. 

31 Mayıs 2001 günü, Almanya/Berlin'de yukarıda belirtilen örgüt güdümündeki kuruluşların katılım ile 400 civarında PKK yandaşının katılımıyla, Öcalan’ın AİHM'deki duruşması ve kimlik bildirimi kampanyası 
konusunda, miting ve basın açıklaması yapılmıştır. 

11 Haziran 2001 günü, Almanya/Duesseldorf eyalet mahkemesinde PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yargılanan bir örgüt mensubunun davası bahane edilerek, mahkemeye "Ben PKK'lıyım" yazılı dilekçeler 
verilmiştir. 

15 Haziran 2001 günü Fransa/Paris'te 1000 civarında PKK yandaşının katılımıyla bir gösteri düzenlenmiştir. 

Özgür Politika Gazetesi'nin 02 Ağustos 2001 tarihli nüshasında, Almanya/Aachen cezaevindeki 23 
PKK’lı tutuklunun, söz konusu kampanya çerçevesinde ilgili makamlara başvuruda bulundukları belirtilmiştir228. 

Yunanistan/Selanik Kamara Meydanı'nda "Kürdistan'da Barış İçin İmza At, Öcalan'a özgürlük" yazılı pankart altında halktan imza ve para toplanmış, benzer bir girişim Atina Sintagma Meydanı'nda da düzenlenmiş ve 
04 Ağustos 2001 tarihinde sona erdirilmiştir. 

Örgüt yanlılarınca Selanik'te gerçekleştirilen etkinlik, 09-11 Ağustos 2001 tarihleri arasında Egnatia Caddesi ile Aristo meydanının birleştiği noktada tekrar başlatılmıştır. 

11 Ağustos 2001 tarihinde Norveç/Oslo merkezindeki Parlamento binası önünde "Kürdistan’daki Savaşa Son, Kürtlere özgürlük" yazılı pankart altında tanıtım ve imza kampanyası başlatılmıştır. 

14 Ağustos 2001 tarihinde Rusya Federasyonu Moskova Büyükelçiliğimiz önünde 20 kişilik grup tarafından "Öcalan'a özgürlük", "Kürdistan", "Tüm Rusya Komünist Partisi" pankartları ile A. Öcalan’ın resimlerinin 
sergilendiği bir gösteri düzenlenmiştir. 

Ağustos 2001 tarihinde, İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde, her hafta Perşembe günleri 50-60 kişilik grupların katılımıyla gösteri düzenlenmiştir. 

14 Eylül 2001 tarihinde 2400 adet "Ben de PKK'lıyım" ve 3600 adet "Kimliğimi İstiyorum" yazılı formun Güney Kıbrıs Rum Kesimi Başbakan Yardımcısı'na iletilmiştir. Bu kampanyanın gerçekten doğru bir şekilde 
yürütülmediği ve sahte evrak hazırlandığı daha sonra ortaya doküman lardan ve örgüt mensuplarının ifadelerinden anlaşılmıştır. 

05 Eylül 2001 tarihinde, örgüt yanlısı KON-KURD’a mensup bir grup tarafından İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na kimlik bildirim kampanyası kapsamında toplanan dilekçeler verilmiştir. 

 Şubat 2001 döneminde örgütün yapısının bulunduğu tüm Avrupa ülkelerindeki kurumlarda nöbet tutma, siyahlar giyme, oruç biçiminde eylemlilikler meydana gelmiştir229. 

 1 Eylül 2001 döneminde örgütün kadın yapılanması olan Özgür Kadın Hareketinin yan kuruluşu olan Dünya Özgür Kadın Vakfı’nın kuruluşu Hollanda’da gerçekleşmiştir. Derneğin üyeleri sadece PKK’lı militanlar 
olmayıp, aynı zamanda Hollandalı ve Alman üyeleri de bünyesine almıştır. Dernek daha sonra dünyadaki en büyük kadın örgütü olan FDEF’e üye olmuştur230. 

 Mayıs 2001 tarihinde tüm Avrupa genelinde Türkiye’de idam cezasının kaldırılması amacıyla eylemler başlatılmış olup, Avrupalı liderlere bu yönde mektuplar gönderilmiştir. 

 2001 Mayıs ayı içerisinde Norveçli grubun yoğunluklu olarak katıldığı İşkenceyi Önleme Komitesi yetkilileri Türkiye’ye gelerek Öcalan’ın durumu hakkında incelemeler yapmışlardır231. 

 PKK örgüt mensupları ve sempatizanlarının organizesinde 1 Eylül 2001 tarihinde Almanya’nın Köln kentinde bir yürüyüş gerçekleştirilmiş, bu yürüyüşte Türkiye aleyhine sloganlar atılmıştır232. 

 10-15 Aralık 2001 tarihleri arasında özgürlük eylemleri olarak adlandırılan gösteriler yapılarak, Öcalan’ın sözde tecrit koşulları protesto edilmiştir233. 

 Bu dönemde örgüt militanlarınca, İngiltere’de hükümet ve etkili kurumlar üzerinde baskı oluşturup, PKK üzerindeki yasağın kalkması sağlamak için gösteriler ve eylemler düzenlenmiştir234. Haziran 2001 döneminde Avrupa YDK kongresini yapılmış235, 22-23 Temmuz 2001 tarihinde de Avrupa’da gençlik festivali düzenlenmiştir236. 

 13 Haziran 2001 tarihi itibariyle YDK’nın organizesi ile yapılan bende PKK’lıyım bildiriminde 45.000 imza, KON-KURD’un ulusal kimliğimi ve haklarımı istiyorum başvurusu çerçevesinde 100.000.000 imza 
Avrupalı devletlerin yetkililerine gönderildiği iddia edilmiştir. 

Örgütün bu iddiasına karşılık gerçekte ise, Avrupa genelinde 40 bin civarında dilekçe verildiği, verilen dilekçelerden % 50'sinin var olmayan kişilerin adıyla gönderildiği, kişilerin izninin alınmadan isimlerinin kullanıldığı veya belirtilen adreslerde imza sahiplerinin yaşamadığı ilgili devlet makamlarca dış temsilciliklerimize bildirilmiştir. 

Ayrıca Almanya ve İngiltere’de eylemleri organize ettikleri anlaşılan kişiler hakkında soruşturma da başlatılmış olup, sahte evrak düzenlenmekten işlem görmüşlerdir237. Bu sahtecilik olayları örgütün imajını sarsmış ve bu ülkedeki insan hakları kuruluşlarınca eleştirilmiştir. 

"Kimlik Bildirimi" kapsamında mahkemelere başvurulması şeklinde Avrupa alanında sürdürülen terörist faaliyetler, yurt içerisinde de yine korsan gösteri, pankart asma vb. pasif eylemler olarak sürdürülmüştür. 

Örgütün bu çerçevede faaliyetlerine devam ettiği 27 Aralık 2001 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi tarafından hazırlanan ve 27 Aralık 2001 tarihinde Brüksel'de imzalanarak, Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi’nde 
yayınlanan “Terörizmle Mücadelede Özel Tedbirlerin Uygulanışına Dair Konseyin Ortak Görüsü” başlıklı metnin terör örgütleri listesi içerisine PKK dahil edilmiştir. Bu karar örgüt üzerinde olumsuz bir etki yaparak, kitlesinin 
heyecanını olumsuz yönde etkilemiştir. 

5 Cİ BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR

***

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder