31 Ekim 2017 Salı

Dünyada 40.3 milyon insan Köle durumunda: Yüzde 71'i kadın, yüzde 25'i çocuk,

Dünyada 40.3 milyon insan Köle durumunda: Yüzde 71'i kadın, yüzde 25'i çocuk,


 İlker Belek

Dünyada 40.3 milyon insan köle durumunda: Yüzde 71'i kadın, yüzde 25'i çocuk...
Modern kölelik temel insan haklarından ve çalışma standartlarından yoksun olanlar, zorla çalıştırılanlar, zorla evlendirilenler, köleliğe benzer pratikler içinde yer alanlar için kullanılan bir kavram.

40,3 milyon modern kölenin 24,9 milyonu zorla çalıştırılanlardan, 15,4 milyonu zorla evlendirilenlerden oluşuyor.

Modern kölelerin yüzde 71’i kadın, yüzde 25’i çocuk.

Zorla evlendirilenlerin yüzde 37’si çocuk ve bunların da yarısı 15 yaşından küçük.

Özel sektörde zorla çalıştırılanların sayısı 16 milyon. Bu insanların köle olarak çalıştırıldıkları ortalama süre 20,5 ay.

4,1 milyon insan ise devlet tarafından köleleştirilmiş durumda.

Cinsel sömürüye maruz kalanların sayısı 4.8 milyon. Cinsel köleliğin ortalama süresi 23,4 ay. Bu durumda olanların yüzde 20’den fazlası çocuk.

Bu tablonun kapitalist emperyalist sistemin ürünü olduğu açık. Zorla çalıştırma kazancı yükseltmenin yolu. Zorla evlendirme ve cinsel kölelik ise emperyalist sistemin yarattığı geri kalmışlıkların sonucu.

 İlker Belek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder