31 Ocak 2018 Çarşamba

PANZER VE KÜRT İSYANI, PKK NIN AVRUPADA SİYASALLAŞMA ÇABALARI BÖLÜM 1

PANZER VE KÜRT İSYANI, PKK NIN AVRUPADA SİYASALLAŞMA ÇABALARI BÖLÜM 1

PKK’nın 1994 Sonrası Siyasallaşma çabası ve dönem gelişmeleri; 

1994 yılına gelindiğinde terör örgütünün yaptığı eylemler toplumda infial uyandıran bir hale gelmiştir. Halkın terörün sonlandırılması yönünde ortaya koyduğu irade siyasileri belli tedbirleri almaya zorladığından, yeni önlemlerin alınması gündeme gelmiştir. 

Bu nedenlerden dolayı yapılmak zorunda kalınan terörle etkin mücadele anlayışının meyveleri ortaya çıkmış, PKK örgütü kırsal kesimde önemli darbeler almaya başlamıştır. Bu kayıplar, terör örgütünü başka arayışlara 
itmiş, neticesinde kırsalda sıkışan örgütün güçlerinin bir kısmını Türkiye metropollerine ve Avrupa’ya aktarmasına neden olmuştur. 

Aldığı tüm tedbirlere rağmen örgütün 1994–1997 yılları arasında önemli oranda güç kaybettiği ve duraklama sürecinin başladığı görülmektedir. İçine girilen olumsuz koşullar nedeniyle kadro sayısında bariz düşüşler yaşanmış olduğundan, legal söylemler kullanan yeni kurumların açılması gündeme getirilmiştir. 

Yeni durumda örgüt kitleleri kaybetmemek için şiddet içerikli sloganların yanında, ılımlı kültürel haklar başlıklarını kullanarak dil ve kültür öğelerini ön plana çıkarmaya başlamış, kendince terörü ortaya çıkaran ideolojik nedenleri ajite etmeye başlamıştır. Bununla da yeni sempatizan kazanmayı ve onları kırsala aktarmayı hedeflemiştir. 

Aslında bu politika değişikliğinde Avrupalı ülkelerden bazılarının da etkisi olmuştur, başta Fransa ve İsveç olmak üzere bir kısım devletler PKK’nın silahı bırakmasıyla Kürt meselesinin daha rahat çözüleceği ve bu 
durumun Kuzey Irak’ta bir Kürt devletinin kurulmasına yardımcı olacağı ifade edilmiştir. 

Fransa ve yandaşı ülkelerin, PKK’nın salt şiddet içeren argümanlarının yanında siyasi ajitasyon yapmasını talep etmesi, aslında devreye sokulan yeni planlamanın bir yansımasıdır. Fransa bu yeni çizgi ile; öncelikli 
olarak Türkiye’nin PKK’yı terörist olarak göstermesinin önüne geçerek, konunun özgürlükler çerçevesinde ele alınmasını sağlayacaktır. Bu süreçte Kürt meselesinde insiyatif alarak PKK’nın kendi çizgisine kaymasını sağlayacak, böylece örgütü belli ölçüde yönlendirebilecektir. Bunun yanında PKK dışında oluşturulan etnik Kürtçü kesimlerde mücadeleye aktif olarak sokularak, PKK’nın tek güç olmasının önüne geçilecektir. 

Bu plan çerçevesinde Kuzey Iraklı Kürt örgütlerinin Paris’te görüşmelerde bulunduğu günlerde, Tansu Çiller ile Fransız Dışişleri Bakanı Alain Juppe arasında 22 Temmuz 1994 bir görüşme geçekleştirilmiş tir. Juppe bu görüşmede; “Kürt ve Irak problemlerini görüştüklerini, terörizmi kınadıkları nı, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını, fakat “güvenlikçi çözümden değil, gerekli olan siyasi çözümden yana olduklarını” açıklamış tır. 

Fransa’nın Türkiye’nin içlerine doğrudan müdahale ettiği bu günlerde Türk tarafının savunmada kaldığı, sadece kendini anlatma gayreti içerisinde olduğu görülmektedir. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi gerek Korsika gerekse de Guyana meselesinde Fransızların insan haklarını ihlalde çok ileri gittikleri bilinmektedir. 

Batı ülkelerin yönlendirmesiyle terör örgütünü, propaganda dilini değişmiş, terör eylemlerinin Türk devletinin Kürt kültürüne ve diline karşı ortaya koyduğu yasaklamalardan dolayı devam ettiğini ifade ederek, Kürt 
kimliğinin kabul edilmesi halinde silahlı eylemlerin sonlandırılabileceği göstermelikte olsa dile getirilmeye başlanmıştır. 

 Örgüt yaptığı açıklamalarda askeri ve siyasi çalışmaların yan yana yürüyeceğini, daha doğrusu silahlı faaliyet gösteren birimlerin legal uzantılarının inşa edileceği ifade edilmiştir. 

Mart 1994’te yapılan 3. Ulusal Konferans çalışmalarında ise güvenlik kuvvetleriyle uzun süreli çatışmalara girme yerine klasik gerilla mücadelesi geçiş yapılmış, avantajlı olunması halinde vurup kaçmaya dönük 
silahlı eylemlerin uygulanması, öğretmenlerin, doktorların, hemşirelerin, müteahhitlerin ve işyeri sahiplerinin öldürülmesi, okullar, şantiyeler ve is makinelerinin yakılması, bu eylemlerinde misilleme eylemi olarak meşru 
müdafaa biçiminde olduğunun söylenmesi kararı alınmıştır. 

Bu kararlara göre legal görünümlü faaliyetler devam ederken, olayın askeri boyutu da arka planda bırakılmayacak, örgütün askeri gücünün varlığı sansasyonel eylemlerle ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Bu kapsamda Avrupa sorumlusu Kani Yılmaz 18 Mayıs 1994 tarihinde Bürüksel İ.P.C. –İnternational Press Center’da örgütün askeri gücü ve yapılan eylemler hakkında sayısal veriler açıklamıştır. Buna göre; 

1 Ocak ile 18 Mayıs 1994 tarihleri arasındaki 5 aylık dönem zarfında 1,1183 eylem gerçekleştirilmiş olup bu eylemelerde: 

“ 
. 98 Rütbeli asker, ölü 
. 33 Rütbeli asker, yaralı 
. 2.155 Rütbesiz asker, ölü 
. 831 Rütbesiz asker, yaralı 
. 15 Köy korucubaşı ölü 
. 482 Köy korucusu ölü 
. 63 Esir köy korucusu 
. 319 Ajan işbirlikçi yerel halk ölü 
. 218 Ajan işbirlikçi yerel halk yaralı 
. 25 Okul yakıldı 
. 2 Korucu evi yakıldı 
. 4 Karakol yakıldı 
. Çok sayıda askeri aracın yok edildiği” ifade edilmiştir172. 

Bu açıklamada temel amaç örgütün halen güçlü olduğu imajını vermek olduğundan sayılar abartılmıştır. Açıklamalar esnasında Batılı gazeteciler asker ölümlerini işlerken, öldürülen bölge halkı hakkında soru sormamışlar dır. Burada ifade edilen köy korucusu ve yerel işbirlikçiler Kürt kökenli vatandaşlarımız olup, Kürtler için mücadele ettiğini söyleyen bir örgütün neden bu denli sayıda Kürdü öldürdüğü ise irdelenmemiş, bu sayıdaki 
Kürt vatandaşımızın PKK ile savaşta hayatını ülkesini için ortaya koymasının nedenleri üzerinde durulmamıştır. 

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Temmuz 1994 tarihinde Alevi vatandaşlarımızı örgüt saflarına kazanmak amacıyla PKK merkezi Avrupa olmak kaydı ile KAB (Kürdistan Aleviler Birliği) kurulmuştur. 

1993 yılında William Jefferson Clinton’un ABD Başkanı ve Albert A. Gre’nin Başkan Yardımcısı olmasının akabinde Türkiye ABD ilişkilerinde bir düzelme beklenirken bunun gerçekleşmediği görülecektir. 

Odrad Kesic’in “Yol Ayrımındaki ABD-Türk İlişkileri” başlıklı makalesinde ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher’in 30 Eylül 1994’te Türkiye’ye Kürt ayrılıkçılarla mücadelenin sürdürülmesi konusunda destek verileceği sözünü173 vermiş olduğunu belirtse de akabinde ortaya çıkan gelişmeler kaygı verici olmuştur. Bu beyan doğrultusunda Kasım 1994’te ABD Kongresine bir mektup yazan Öcalan’ın’ın, Amerikan’ın konuya müdahale 
etmesini istemiştir174. Bu çerçevede 8-27 Ocak 1995 tarihinde yapılan V. Kongrede Batılı ülkelerin desteğinin alınması karar altına alınmıştır. 

PKK paralelinde haber yapan Kürt-Alman Haber Ajansı KÜRD-A’nın yayınında kongre ile ilgili olarak, kongrede Öcalan’a uluslararası alanda işbirliği yapma konusunda tam yetki verildiği belirtilmiştir. Öcalan bu doğrultuda Alman ARD televizyonuna bir röportaj vermiş ve PKK’nın Marksist-Leninist bir örgüt olmadığını, Batı ile diyaloğa önem verdiğini ifade etmiştir175. 

1995 Mayıs ayında bir İngiliz think-tank kuruluşu tarafından “Türkiye fırsatları ve riskleri” adıyla hazırlanan raporda; “PKK birkaç yıldır Marksist-Leninist ideolojiden vazgeçti. PKK, Batılı güçlerin desteğini almadan yapılacak ayrı bir devlet kurma girişiminin başarısızlığa uğrayacağını biliyor” denilmiştir. 

ABD Dışişleri Bakanı’nın İnsan Haklarından Sorumlu Yardımcısı Strobe Talbott 12 Nisan 1995’te, İHV Başkanı Yavuz Önen, İHD Başkanı Akın Birdal, Helsinki Yurttaşlar Derneği Başkanı Murat Belge, DEP’in Avukatı 
Yusuf Alataş ve SBF Öğretim Üyesi Doğu Ergil ile ABD Büyükelçiliğinde bir araya gelmiş, yapılan toplantılarda terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini eleştirmek yerine Türk devletinin terörle mücadelesi eleştirilmiştir. 

PKK’nın kendi açıklamasıyla ortaya koyduğu şiddet profili Türkiye tarafından uluslararası resmi çevrelerde işlenmiş ve örgütün şiddet yönü ilgililere anlatılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler üzerine ABD’nin Ankara büyükelçisi Eylül 1995’te PKK’yı terörist olarak gördükleri ve Türkiye’nin haklı mücadelesine destek sunabileceklerini ifade etmiştir. Bu gelişme üzerine Öcalan, ABD başkanı Bill Clinton’a bir mektup yazarak, siyasal ve Kültürel hakların verilmesinin sorunu önemli oranda çözeceğini dile getirmeye çalışmıştır 176. 

Örgütün silahlı mücadele tarzı ve sivilleri katletmesi dünya ülkelerinden tepki aldığından, siyasal çalışmaları hızlandırma amaçlı olarak Ocak 1995 tarihinde Suriye’de örgütün 5. Kongresini toplamış, bu kongrede 
alınan kararlar paralelinde Ocak 1995’te Hollanda’nın Lahey kentinde Sürgünde Kürt Parlamentosunu ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. SKP’nun başkanlığına Yaşar Kaya, yardımcılığına ise Zübeyir Aydar getirilmiştir. 

Dönem stratejisine uygun olarak ta 12 Nisan 1995 tarihinde KUM feshedildiği ve Hollanda’nın Lahey ilinde Sürgünde Kürt parlamentosunun kurulduğu alenen ilan edilmiştir. Sözde Kürt Parlamentosunun 2. toplantısı 
31 Temmuz 1995’te Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılmıştır. 

Türkiye, gerek örgüt tarafından katledilen sivil kişilerin ve gerekse de diğer şiddet eylemlerinin önünü almak, bu konuda örgüte bir ders vermek amacıyla 1995 yılında operasyonlarına erken başlamış ve 20 Mart 1995’te 
TSK, Kıbrıs çıkartmasından bu yana en büyük askeri faaliyeti başlatarak, 35 bin askerle “Çelik Harekatı” adı verilen harekatla Kuzey Irak’a girmiştir. Bu harekâtta 271 PKK’lı öldürülürken 4’ü subay ve astsubay olmak üzere toplam 22 asker şehit verilmiştir. 

Operasyonun hemen akabinde 30 Mart1995 tarihinde MED TV adlı televizyon kanalı kurularak, yeni dönemde ajitasyon kapsamlı faaliyetlere hız verilmesi amaçlanmıştır. 


ABD’ler, Körfez savaşıyla yoğunlaşan Ortadoğu’ya müdahale stratejisi kapsamında KDP ve KYB arasında devam eden savaşı sonlandırmak ve bölgede kesinkes hakimiyetini tesis etmek amacıyla Temmuz 1995’de İrlanda’nın başkenti Dublin’de bir toplantı serisi organize etmiştir. 

ABD'nin öncülüğünde geliştirilen ve Türkiye'nin de taraf olduğu bu süreçten, Iran ve Suriye gibi ülkeler büyük rahatsızlık duymuştur. PKK’da muhtemel bir düzenleme neticesinde bölgedeki bazı avantajlarını kaybedeceğini 
görmüştür. Yine KYB'nin Dublin sürecine samimi yaklaşmayarak, Iran-Suriye gibi bölge ülkeleriyle ABD arasında zikzaklar çizdiği izlenmiştir. Böyle bir zemini fırsat bilen PKK, Suriye, İran ve KYB'nin açık desteğiyle görüşmelerin merkezindeki KDP'ye yoğun saldırılar başlatmış ve böylece Dublin sürecinde kendi söylemlerinin de dikkate alınması gerektiğini göstermiştir. 

Örgüt elebaşı tarafında hazırlanan ve "Güney Kürdistan’da Devrimci Savaş ve İktidar Sorunu PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan Yoldaş Değerlendiriyor" başlıklı yazıda, KDP'ye olan saldırılarını Ortadoğu devrimci güçleri adına gerçekleştirdiğini ileri sürülerek, Dublin sürecinden rahatsızlık duyan kesimlere mesajlar verilmeye çalışılmıştır. Dublin görüşmelerinde Talabani'nin temsilcisinin "PKK'yı siyasi bir parti olarak değerlendiriyoruz" şeklindeki beyanı ayrıca da dikkat çekici bulunmuştur. 

Bu toplantı serisi boyunca yapılan değerlendirmelerde, PKK’nın süreçten uzak tutulduğu belirtilse de bunun gerçek dışı olduğu görülmüştür. İkinci Dublin toplantısından sonra MED-Tv’de bir değerlendirme yapan Öcalan, ABD’nin Kürt sorunu konusunda Türkiye ile ayrılığa düştüğünü, Türkiye’nin saf dışı edileceğini ve süreçten en karlı çıkan kesimin ise kendileri olduğunu ifade etmiştir. 

SKP Başkanı Yaşar Kaya’da Kürt sorunun çözümünde artık Batı ve ABD ile görüşüleceğini belirterek, “ABD’nin soruna daha müdahil olmak istiyor” demiştir. Bu süreçte ABD’ nin örgütü aynı zamanda legal siyasal faaliyetlere zorladığı gözlemlenmiştir. Bu tavsiyeler doğrultusunda 24 Aralık 1995 seçimlerinde HADEP’in diğer partilerle ittifaka girmesini sağlanarak, yeni bir sürece girilmek istenmiştir. Seçimlerde HADEP başarılı olamadığından plan etkili olamamıştır. HADEP bu süreçte, tıpkı DEP gibi meclise girip, mecliste siyasal gerilim sağlamayı amaçlamıştır. 

Örgütün IV Konferansı 1–15 Mayıs 1996 tarihlerinde Suriye’nin Başkenti Şam yakınlarında bulunan örgüt kampında gerçekleşmiştir. Konferansın ana teması Öcalan’ın “Ne kadar eylem, o kadar propaganda, ajitasyon; ne kadar eylem o kadar otorite” şeklindeki söylemi olmuş ve intihar eylemlerinin yoğunlaştırılması kararı alınmıştır. 

Örgütün 1997 yılında Avrupa’da en önemli kitlesel eylemi Eylül 1997 tarihinde oluşturduğu Avrupa’dan Türkiye’ye Barış Treni/Barış Şenlikleri organizyonudur. 

İran’ın Kuzey Irak’ta Güç Olma Gayreti 

İran, her dönem Kuzey Irak’ta kendi kontrolünde bir yapılanmanın varlığını esas almıştır. Eylül 1995 tarihinde yapılan Dublin toplantısından sonra Tahranda IKDP ve KYB heyetlerinin bir araya getirilerek, gelişmelere 
yön verilmemeye çalışılmıştır. İran bu girişimleri, ABD himayesinde yapılan çalışmalara alternatif oluşturma ve inisiyatif elde etme gayreti şeklinde yorumlanmıştır.

KDP ve KYB’de İran’ın bu yaklaşımlarına kayıtsız kalmayarak, kısmen yakınlaşma sinyalleri vermiştir. Barzani ve Talabani Batı ülkelerine karşı daha önce Saddam kozunu kullanırken, bu zamandan sonra İran kozunu 
da kullanarak imtiyaz elde etmeye çalışmıştır. İran ise bu toplantıdan bazı neticeler elde etmiş olacak ki, 1995 yılı sonunda Bedir adını verdiği birliklerini Kuzey Irak’ın sınırının iç bölgesine sevk ederek, bölgede varlığını göstermeye çalışmıştır. 

Türkiye ise Perslerin klasik entrikacı ve yayılmacı politikası ile ABD’nin sömürgeciliği arasında çıkmaza girmiştir. Türkiye’nin, İran kozunu kullanarak ABD’den güçlü tavizler koparabileceği halde, bunu başaramadığı ve gelişen süreci iyi kontrol edemediği görülmüştür. 

Avrupa’daki siyasal etnik Kürtçü kesimde Kuzey Irak konusunda din konusunu Avrupalı ülkelere koz olarak kullanmış ve bölgede gelişebilecek İslami akımlara karşı Sol kökenli Kürtçü grupların desteklenmesini 
gerektiğini propaganda etmiştir. 

Paris Kürt Enstitüsü Başkanı Kendal Nezan 1994 yılında yaptığı bir açıklamada, Ankara’nın Kürt politikasının desteklenmesi halinde bölgede bulunan 30 milyon Kürt’ün, çeşitli adlar altında radikal kesimlere 
kaymaya başlayacağını, İran rejimini Ayetullahlara teslim eden Şah’ı engellemeyi beceremeyen Batının, bu defa daha akıllı hareket ederek Ankara’yı siyasi çözüm ve Kürt halkının meşru haklarını kabul etme konusunda sıkıştırması gerektiğini istemiştir 177. 

Almanya 

 Alman devletinin 1993 yılında PKK terör örgütünün Almanya’da faaliyetleri ni yasaklaması ülkemiz tarafından olumlu bir adım olarak görülmüştür. Alman Polisi PKK yasağının ardından örgütle bağlantılı Bonn şehri merkezli FEYKA kurumlarına baskın yaparak, buradaki tüm yazılı evraklara elkoymuş ve bir kısım çalışanını da göz altına almıştır. 

 Bu baskınlarda ele geçen belgelerde örgüte ait birçok faaliyet bilinir olmuş ve örgüt mensupları deşifre olmuştur. Alman Polisinin eline geçen bu önemli belgelere rağmen ciddi tedbirler almadığı, sadece kendi açılarından örgüte hakim olamaya çalıştığı anlaşılmıştır. 

 Almanların PKK yasağında tutarlı olmadıkları daha aradan bir yıl geçmeden ortaya çıkmıştır. Mart 1994 günü Duisburg’ta toplanan PKK kadroları Almanya’da faaliyet gösterecek YEK-KOM’un I. Kuruluş Kongresi 
gerçekleştirmiştir. 

Örgütün Avrupa’daki yeni örgütlenmesi olan YEK-KOM, kapatılan eski cephe kurumu FEYKA ile yönetim ve tüzük açısından benzer örgütlendirilmiştir. Bu durum Alman yetkililerce de anlaşılmış olmasına karşın, farklı bir uygulamaya gidilmemiş ve YEK-KOM’un kurulmasına ve örgütlenmesine izin verilmiştir. 

YEK-KOM’un inşa sürecinde Öcalan’dan farklı düşünen ve şiddetin durmasını isteyen kadrolar tasfiye edilmiştir. Yeni kurulan YEK-KOM tamamen Öcalan’ın kontrolünde oluşturulduğundan, YEK-KOM süreci PKK adına bir kazanım olarak ortaya çıkmıştır. 

FEYKA’nın kapanma süreci ile ilgili olarak örgüt güdümünde yayın yapan Özgür Politika gazetesine konuşan, aslen Kuzey Iraklı olup Almanya’da yaşayan Celal Musa’nın verdiği bilgiler hayli ilginçtir. Musa; “Bir 
Alman komşumuz vardı. Gelip, ‘Sizin derneklerinizi kapatacaklar, her şeyinizi götürecekler’ dedi. Biz de hemen akşam toplanıp, planlar yaptık. Operasyondan sonra derneğin kapısına mühür vurulmuştu. Polisler derneği ablukaya almışlardı. Tabii halk da derneğe akın ediyordu. Sonra mührü kırdık ve içeri girdik. İnsanlar artık nöbet tutmaya başladılar. Halk derneğin kapatılmasını kabul etmedi. Bu kararlılık karşısında polis bizimle anlaşmak zorunda kaldı” şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Bu beyan baskınlardan önce örgütün bilgilendirildiğini ortaya koymaktadır. 

Almanların Ortadoğu’daki en önemli müttefikleri İranlılar olup, iki ülke arasında çok ciddi ekonomik ve siyasal bir işbirliği söz konusudur. Binlerce İranlı öğrenci Almanya’daki okullarda eğitim görmekte olup, Batılı  devletlerin İran’a yönelik ambargosuna da hiçbir zaman iştirak etmemiştir. Bu nedenle de Alman Devleti Ortadoğu’da Türkiye’den daha ziyade İranlılarla birlikte hareket etmeyi tercih etmektedir. 

 İran devleti de bu yardımların karşılığında Sünni ülkelerin gücünün azaltılmasına katkı vererek, Sünni inançtaki devletlerin aleyhine çalışmalar yürütmeye devam etmiştir. Bundan hareketle İran’ın bir din devleti 
olduğunu söyleminin zor olduğu, tam aksine sadece Şii eksenli bir inanışa değer verdiği görülmektedir. 

Bölgede kendine en güçlü rakip olarak Türkiye’yi gören İran, her dönem Türkiye karşıtı ittifakların içerisinde yer almıştır. Türkiye’nin Mart 1995 tarihinde Kuzey Irak’taki PKK kamplarına düzenlediği operasyona 
en büyük tepkiyi İran verirken, bu tepkinin Avrupa’daki dillendiricisi ise İran’ın ortağı Alman devleti olmuştur. 

İşte bu nedenlerden dolayı Alman hükümeti Türkiye’nin Irak’ta insiyatif alma girişimini ortadan kaldırmak için kendi kozlarını kullanmaya çalışmış, bu nedenle de uzun süredir kullandığı PKK kozunu tekrar devreye sokmuş tur. Almanlar genel olarak örgüt kadroları içerisinde ajan/elaman bulundur ma konusunda etkili olmuşlardır. Bu açıdan dönem dönem örgütün kararlarına da müdahale edebilmekte ve bu şekilde Türkiye ile ilişkilerine ikincil bir el üzerinden müdahale yapabilmektedir. 

Bu durum Almanya’da tarafsız kurumlarca da ifade edilmiştir. 1995 yılı ocak ayında hazırlanan bir raporda; PKK’nın Alman Sosyal Demokratlar ve Neo Nazilerle işbirliği içerisinde olduğu ve yetkililerin örgütün faaliyetlerine karşı yeterli önlemi almadığı vurgulanmıştır. 

Alman hükümeti de dönem dönem PKK aleyhinde söylemlerde bulunmuşsa da bunun fiiliyatta uygulanmadığı her kesimce de bilinmektedir. Bu tür söylemler ülkesinde barınan PKK’yı çeşitli argümanlarla korkutarak taleplerinin yerine getirilmesi sağlamak amacıyla ‘ayar verme’ strateji kapsamında sarf edilmiştir. Almanların Türkiye’ye turist olarak gelişi ve önemli bir döviz girdisi sağlaması konusunun da koz olarak kullanıldığı görülmüştür. 

Türkiye’nin Alman devletinin menfaatleri dışında yaptığı faaliyetler sürecinde PKK’nın devreye girdiği ve açıklamaları ile Almanya’nın lehine olacak sonuçların meydana gelmesine yardımcı olduğu da gözlemler 
arasındadır. 

PKK’yı Almanların güdümünde kalmaya iten en önemli etken ise örgütün Almanya’ya olan ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 1995 yılı itibariyle Almanya’daki dernek sayısı 218’dir. Örgütün bu alandan önemli bir gelir elde ediyor oluşu da bu bağımlılığın en önemli nedenlerinden sayılabilir. 

1995 yılında Berlin Eski İçişleri Senatörü Heinrich Lummer ve Anayasa Koruma Örgütünden Casus Grünewald’ın Şam’da A. Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından, Lummer tekrar 1996 ve Mart 1997 tarihlerinde iki 
kez daha Öcalan’la görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmeler Almanya İstihbaratından Sorumlu Devlet Bakanı Bernard Schmid Bauer tarafından da resmen kabul edilmiştir. Bu görüşmelerde örgütün siyasal ve askeri durumu yakından tetkik edilmeye çalışılmıştır. 

Öcalan’da PKK’nın Almanya faaliyetlerine çok önem vermiş ve dönem dönem Almanya sorumlularını Şam’a çağırarak, konu hakkında ilk elden bilgi almıştır. Örgütün Almanya çalışanlarından Serhat Kod adlı Adnan Dizin konu ile ilgili verdiği ifadesinde; "... Havaalanındaki örgüt mensubu beni ve Medya (K) adlı örgüt mensubunu alarak Abdullah Öcalan’ın da karargâh olarak Şam kentindeki örgüt evine götürdüler. Geldiğimiz bina 7 katlı idi. 
Bu binanın 4 ve 5 inci katları PKK örgütüne aitti... Örgüt evine geldiğimizde Cuma Mehmet (K) Cemil BAYIK’ın Hollanda’da bize vermiş olduğu para ve 4 valiz dolusu malzemeleri oradaki görevlilere teslim ettik... o gece örgüt evinde kaldık. Ertesi gün öğleye doğru PKK lideri Abdullah Öcalan yanımıza geldi. Bize Almanya’daki PKK örgütü faaliyetleri hakkında sorular sordu. 
Biz de kendisine faaliyetler hakkında bildiklerimizi söyledik... Abdullah Öcalan benimle konuştuktan sonra oradaki görevlilere talimat vererek, bizlere derhal ERNK kimliği hazırlayıp Bekaa Vadisi’nde bulunan Mahsun Korkmaz Akademisi’ne gönderilmemizi istedi. Görevliler adımıza birer ERNK kimliği düzenlediler...” şeklinde konulara değinmiştir. 

Askeri anlamda gerilemenin yaşandığı ve tüm gayretlere rağmen örgütün toparlanamadığı bu zamanda, Şam’da Öcalan’a yönelik başarısız bir suikast girişiminin gerçekleştiği ajanslara yansımıştır. Öcalan, 6 Mayıs1996 
tarihinde gerçekleşen bu suikastın Talabani ve İngiliz yetkililerince tertiplendiğini iddia etmiştir. 

Öcalan konu ile ilgili olarak; “…İmha olacağımı ilk olarak bombalamadan 3 gün önce Şam'a istihbaratçısını gönderip Apo imha olacak diye bildiren Talabani idi. Londra yarım saat sonra açıklama yaptı. En son Cuma'ya da söylemiş ya. Gel bu iki kardeşten kurtulup, seni öne çıkaralım diye. Kani arkadaşa Londra'da hazırlama şeyleri ortada…” şeklinde beyanatta bulunmuştur178. Öcalan bu suikasttan haberdar edildiğinden dolayı yara almadan kurtulmuştur. 

Öcalan her ne kadar bu konuda Talabani üzerinden bilgi geldiğini söylese de Ergenekon soruşturmasının üçüncü iddianamesinde, bu suikastın günler öncesinden Yalçın Küçük tarafından Öcalan’a haber verdiği belirtilmiştir. Soruşturma kapsamında Küçük ’ün evinde ele geçen bir ajanda da suikaste ait bilgiler elde edilmiştir. 

Bu girişimin gerçekte bir suikast olmadığı bilahare anlaşılmıştır. Patlayan bomba Öcalan’ın kaldığı evin 30-40 metre uzağına park edilen bir arabaya yerleştirilmiştir. Araca yerleştirilen patlayıcının miktarının da az olması da Öcalan’ın öldürülmesinden ziyade, farklı bir hedef taşıdığı ihtimali gündeme gelmektedir. 

Bu olaydan sonra Türkiye’de metropollerde meydana gelen olaylar ve örgüte katılımın arttığı da göz önüne alınırsa, planın PKK lehine bir sonuç çıkması için tertiplendiği iddialarının ihtimal dahilinde olduğu daha gerçekçi dir. 

Bu suikast iddiasından sonra Yunan Meclisinden yaklaşık 100 milletvekilinin imzası ile Öcalan Yunanistan’a davet edilerek, kendisine bu ülkede örgütünü yönetecek uygun zeminin hazırlanacağı vaadinde bulunulmuştur 179. 

 Türkiye 1995 yılında Yunanistan’ı PKK’ya verdiği destek için Birleşmiş Milletler’e şikayet etmiş olmasına rağmen Yunanistan devletinin bunu ciddiye almadığı ve desteğini arttırarak devam ettiği görülmüştür180. 

Örgütün tüm silahlı birimleri Yunanistan’a taşınıyor 

1993 yılında Almanya’nın PKK faaliyetlerini göstermelik olarak yasaklama sından sonra, örgütün Avrupa’daki askeri üssü Yunanistan’a kaydırılmıştır. Daha öncede aktif bir şekilde kullanılan Yunanistan alanı bu dönemden sonra tamamen Türkiye karşıtları örgütlerin merkezi olmuştur. 

Arteş Kod adlı Ulaş A. ifadesinde; "...1996 Temmuz ayında pasaport çıkarttık. Havayolu ile Bükreş’e gittik. Örgütün bürosunda 10 gün kadar barındık. Trenle Bulgaristan’a geçtik. Daha sonra kara yolculuğu ile Yunanistan Selanik’e geçildi. Daha sonra Atina’ya gelerek Lavrion Kampına alındık. Bir buçuk ay süreyle eğitimden geçtik. 70-80 kişilik bir örgüt 
adamı olarak Yunanistan kırsalında ve kısmen de Atina merkezinde örgüt üyelerince hem askeri hem de siyasi, teorik eğitimlerimiz yaptırıldı. Yunan görevlileri de bazı konularda yardımcı oluyorlardı. Üniversite kökenli olanlar ve ben Şam’daki Mahsun Korkmaz Akademisi’ne gönderildik. 7 ay süreyle eğitimlerimiz arttırıldı. Örgütün lideri Abdullah Öcalan’ın inisiyatifiyle eğitimlerimiz tamamlatıldı. 1997 Eylül ayına kadar eğitimlerimiz tamamlandı. 22 silahlı kişi, ben de dahil eylem yapmak üzere Hassa bölgesine giriş yaptık. Hassa, Dörtyol. İslâhiye, Erzin, Samandağ, İskenderun, Bahçe kırsalını kontrol altına aldık...” beyanlarıyla Yunanistan’daki askeri eğitimlere dikkat çekmiştir. 

Bu yıllarda Yunanistan’da; 
1- Lavrion Kampı. 
2- Lamia Halkida Kampı, 
3-Ibrahim İncedursun Kampları,
tamamen Türkiye’ye karşı silahlı faaliyet gösteren terör örgütlerinin askeri eğitim alanları olarak düzenlenmiş tir. 

Atina yakınlarında 1949 yılında “Yabancı Göçmenleri Tedavi Merkezi” adı altında açılan “Lavrion Mülteci Kampı” 1980’li yıllardan itibaren Yunanistan’a sığınan PKK ve DHKP/C’li teröristlerin barınma, propaganda, eğitim ve diğer terörist gruplarla işbirliği merkezi olmuştur. Söz konusu kampta bomba ve silah eğitiminden sorumlu PKK’lı Rozarin Kod adlı Ayfer Kaya Time dergisine verdiği demeçte, “her hafta 5-10 Kürt genci bu kampa getirerek; Türkiye, Suriye, İran ve Irak topraklarında Kürdistan Devleti kurması için savaşmayı öğretiyoruz” demiştir. 

Yunanistan sadece PKK’nın değil tüm Türkiye kökenli terör örgütlerinin siyasal ve askeri eğitim merkezi konumundadır. 

1996 yılında DHKP-C (Türkîye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi) terör örgütün Yunanistan sorumlusu Faruk Kod isimli örgüt mensubudur. Örgüt Yunanistan’da Yunan dilinde “Devrim” anlamına gelen bir dergi çıkartarak, 
Yunan halkına kendi propagandasını yapmaya çalışmıştır. Örgütün Yunanistan Atina şehir merkezinde Koningos meydanına çıkan ara sokakta bir bürosu bulunmakla birlikte, Lavrion Kampında da bir bürosu faaliyet 
göstermiştir. 

MLKP’nin de (Marksist Leninist Komünist Parti) tıpkı DHKP/C gibi Atina merkezde ve Lavrion kampında bürosu bulunmaktadır. Bu bürolar Türkiye'den Yunanistan'a gelen mültecileri Avrupa'ya gönderme işlerine 
yaparak örgüte büyük bir maddi gelir temin etmişlerdir. 

TDKP’nin ise (Türkiye Devrimci Komünist Partisi) Atina merkezde bürosunun yanında, Lavrion Kampına yakın bölgede bulunan Aravisos kasabasında 4-5 kadar örgüt evi vardır. Örgüt tarafından Yunanca “Aylık” anlamına gelen bir dergi çıkarılarak, Yunan halkına propaganda amacıyla dağıtılmıştır. Bu örgütlerin siyaset ticareti tarzında oluşturulan dergilerinde yer alan ve Türkiye'yi kötüleyen yazıları Yunan halkının müthiş derecede 
hoşuna gitmiştir. 

Adı geçen örgütlerde bu durumu bildiklerinden sürekli Türkiye'yi kötüleyen yazılar yazarak Yunan halkından bağış adı altında para temin etmiş ve bu paralarla varlıklarını sürdürmüşlerdir. 

Yunanistan’da ayrıca Türk solundan; TKP, Kıvılcım, TKPML-TİKKO, TDP, DHP, etnik Kürtçü örgütlerden; PSK ve T-KDP’de faaliyet göstermiştir. Yunanistan’da bu örgütlerin ufak çaplı sempatizanları olup, Türk Sol 
örgütlerinin Yunan Sol örgütlerle ilişki içinde olduğu izlenmiştir. Yunan Devletinin, adı geçen diğer örgütlere bu imkanları vermesinin en önemli nedeni ise Yunanistan’ın sadece PKK'yi destekliyor imajını silmektir. Yunanistan NATO ve AB toplantılarında Türkiye tarafından PKK'ya destek veriyorsunuz diye eleştirildiğinde “biz demokrat bir ülkeyiz, herkes, her grup serbestçe faaliyetini gösterir” diyerek kendini savunmuştur. 

Etnik Kürtçü gruplardan Rızgari örgütü ise Yunanistan’da Kürdistan Press adı altında iki ayda bir Yunanca bir dergi çıkartmıştır. Bu dergide Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olan olaylar çarpıtılarak, 
propaganda yapılmıştır. Rızgari küçük bir örgüt olmasına karşın derginin o dönem 3-5 bin arasında tirajı olduğu bilinmektedir. Örgütün ayrıca Atina’daki Hipokratus caddesinde büroları bulunmaktadır. 

Örgütün sorumluluğunu o dönem Mümtaz Kotan isimli örgüt mensubu yapmakta olup, Atina’daki çalışmalarda ayrıca Hezal (K) isimli bayan örgüt mensubunun da etkisi bulunmaktadır. Bu bayan örgüt mensubu fiziki dış 
görünüşünün düzgün oluşu ve iyi derece Yunanca bilmesini de kullanarak, Yunanlı gazetecileri Rızgari örgütü hakkında daha çok yazı yazmaya ikna etmiştir. Örgüt bu gazete yayınlarından önemli gelir elde etmiştir. 

Rızgari örgütü Yunan Hükümetiyle yaptığı anlaşma sonrasında Türkiye'de faaliyet gösteren lise mezunu sempatizanları getirerek, sınavsız Selanik'teki Üniversitede istihdam etmiştir. Bu dönem Rızgariciler ile PKK arasında sürtüşme olduğundan iki örgüt ayrı faaliyet yürüterek, gelen mülteciler üzerinden kitle kazanmaya çalışmışlardır. 

Yunanistan Türkiye karşıtı tüm terör örgütlerinin merkezi olduğundan dolayı, bu örgütler tarafından dönem dönem ortak eylem kararları alınarak uygulamaya sokulmuştur. 1996 yılının yaz aylarında PKK terör örgütü tüm 
Sol örgütleri Avrupa çapında toplayarak ortak eylem yapma kararı almıştır. 

Bu karar çerçevesinde sözde Türkiye'deki cezaevlerindeki örgüt mensuplarına yapılan uygulamaları protesto etmek amacı ile PKK ve tüm Türk Solu örgütlerin iştirak ettiği bu gösteride; Yunan Parlamentosuna kadar Atina kent merkezinde bir yürüyüş düzenlenmiş ve Yunan Parlamentosuna uluslararası Platformda Türkiye'ye baskı yapılmasını belirten bir mektup sunulmuştur. 

Bu olaydan sonra Yunan istihbaratı ile PKK arasında ciddi sorun yaşanmıştır. Yunan istihbaratı, Türk Sol örgütlerinin Türk İstihbaratı kontrolünde olduğunu iddia ederek, PKK’nın Sol örgütleri ile ilişkisini kesmesini istemiş ve bu yönde baskı yapmıştır. 

Yunanlılar; Türk istihbarat birimleri devreye girerse Yunanistan da yapılan faaliyetler öğrenilebilir, devletin içine kadar sızılabilir ve bilgiler Türkiye'nin eline geçebilir kaygısıyla hareket ettiklerinden kesin ve ciddi bir tepki 
koymuştur. 

Yunan istihbaratı PKK’yı terbiye etmek için örgüte verdikleri parayı iki ay süre ile keserek, Yunanistan faaliyetlerinin tıkanmasına neden olmuştur. Gerekli görüşmelerden sonra Öcalan’ın talimatıyla PKK örgüt mensupları Türk solu örgütleri ile irtibatlarını kesmiş, bunu ispat etmek içinde TDKP örgüt mensuplarına saldırarak, birçoğunu taşlar ve sopalar ile yaralamıştır. Yaşanan bu hadise Yunan Hükümeti ikna etmiş olacak ki olaylardan iki gün sonra ilişkiler eski haline geri dönmüş ve yeniden para akışı sağlanmıştır. 

PKK terör örgütünün bu dönemde sürtüşme yaşadığı örgütlerin başında Rızgari örgütü gelmektedir. PKK militanları, Rızgaricileri PKK’nın mirası üzerinden rant elde etmekle suçlayarak, defalarca bürolarını basmışlardır. Rızgari’nin PKK’ya göre daha küçük bir örgüt olmasına karşın PKK kadar etkin olması sorunun temelindeki asıl nedendir. 

10 Nisan 1997’de 300 üyeli Yunan Parlamentosunda 157 milletvekilinin ortak bir mektup hazırlayarak, Abdullah Öcalan’ın Yunanistan’a davet edilmesi yönünde çağrıda bulunması da Yunanistan’ın PKK’ya desteğini somut olarak göstermiştir. 

Söz konusu davet mektubuna Öcalan’ın yanıtı gecikmemiştir. 4 Haziran 1997’de Büyük Britanya Otelinde Yunanistan sorumlusu tarafından organize edilen bir davette, parlamenterlere Öcalan’ın şükranlarını sunduğu 
ifade edilmiştir. Bu süreçten sonra Dimitri adında bir gizli servis elamanı örgütün Botan olarak adlandırdığı, Şırnak-Mardin-Siirt üçgeninde altı ay kalmış ve metropollere yönelik yapılacak eylemlerin çeşitleri hakkında 
çalışmalar yapılmıştır. 

PKK’nın 1997–1998 Avrupa Faaliyetleri 

PKK terör örgütünün siyasi kanadı ERNK’nin faaliyetleri ilk defa 1994 yılında Atina’da başlamış, akabinde Almanya ve Fransa’daki birçok şehirde, Avusturya-Viyana, Danimarka-Kopenhag, Norveç-Oslo, Finlandiya-Helsinki ve İsveç-Stockholm şehirlerinde de büroları açılmıştır. 

Bu örgütlenme zamanla o denli büyümüştür ki Avrupa örgütlenmesine yeni bir sistem getirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 1997 yılına gelindiğinde Avrupa sahası 18 eyalet şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 
PKK’nın faaliyet alanı olarak belirlediği 18 eyaletin 10 tanesinin Almanya’da olması da Almanya’nın örgüt için önemini ortaya koymuştur. 

1997 yılı itibari ile özellikle PKK güdümlü bölücülük, başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere, bazı uluslararası platformlarda gündeme alınmış, tartışılmış ve ülkemize yönelik tavsiye kararlarına konu olmuştur. 
Örgüt, askeri alanda aldığı darbelere rağmen Batılı devletlerin destekleriyle gücünü muhafaza etmeyi sürdürmüştür. 

Almanya 1993 yılında ülkesindeki PKK faaliyetlerini yasaklamış olmasına rağmen, bu karara uygun herhangi bir çalışma içerisine girmemiştir. 1997 yılına gelindiğinde ise Alman hükümeti PKK’yı, terör örgütü konumundan çıkararak, organize suç örgütü şeklinde görmeye başlamıştır. 

Aynı yıl Alman istihbarat görevlileri Lübnan’a giderek Öcalan ile görüşmüş ve Almanya’da eylem yapmamaları halinde örgütün terör örgütü olarak anılmasından vazgeçileceği sözünü verilmişlerdir. Dolayısı ile bu 
durum daha sonra Alman hükümetinin politikalarına da yansımıştır. 

Bu görüşmeden sonra, PKK yöneticisi olmaktan yakalanan ve Almanya’da tutuklu olan Avrupa sorumlusu Kani Yılmaz’a verilen ceza, terör örgütü yöneticiliğinden çıkarılarak organize suç örgütü kapsamında değerlendiril  miştir. 

 Kani Yılmaz’ın ERNK Sorumluluğu yaptığı dönemde Yönetimde; 

Almanya: 

Orta Eyalet Sorumlusu Apo Kod, Köln sorumlusu Hamza Kod, Bonn sorumlusu Beritan Kod, Duesseldorf sorumlusu Agit Kod, Aşağı saksonya Eyaleti: Hamburg sorumlusu Cihat Kod, Kassel sorumlusu Zilan Kod, Bremen sorumlusu Cevat Kod, Kuzey Saksonya Eyaleti Sorumlusu Filo Kod, Hannover sorumlusu Munzur Kod, Bayern Eyaleti sorumlusu Berfîn Kod, Münih sorumlusu Doğan Kod, Nürnberg sorumlusu Kazım Kod, yardımcısı Şiyar Kod, Ullm sorumlusu Metin Kod, yardımcısı Dersim kod, Berlin Eyaleti sorumlusu Halat Kod, Leipzig sorumlusu. Ali Kod, Güney eyaleti sorumlusu Mustafa Kod, Fransa Sorumlusu Doğan Kod, Paris sorumlusu Uğur Kod, Marsilya sorumlusu Haydar kod, Strazburg Sorumlusu Ekrem Kod, Belçika sorumlusu Talisin Kod, Hollanda sorumlusu Civan Kod, Arnheim sorumlusu Serhat Kod, İsviçre sorumlusu Hayati Kod, Romanya sorumlusu Metin Kod, Danimarka sorumlusu Aydın Kod, Norveç sorumlusu Hamza kod olarak görev almıştır. 

Bu yapılanmaya göre her sorumlunun mahiyetinde yardımcıları, yardımcılara bağlı (1l)'er kişiden oluşan komiteler mevcut oluşturulmuştur. Meydana gelen yapılar aracılığı ile elde edilen gelir ise Genel Sorumlu olan Kani Yılmaz'a iletilmektedir. 
Bu paralar Kani Yılmaz'ın bilgisi dahilinde lojistik ve Askeri malzeme alımında kullanılmakta ve çeşitli yollardan kuryeler vasıtasıyla Türkiye’de faaliyet gösteren silahlı kanada gönderilmektedir. 

Ali Çiçek Kod ve Mahsum Kod isimli örgüt mensupları ise Avrupa'da Lojistik ve Askeri malzeme ile ilgili maddi desteğin sağlanması ve alımından sorumlu olmuşlardır. Her iki şahısta faaliyet gösterdikleri zaman diliminde 
doğrudan Kani Yılmaz'a bağlı olarak çalışmışlardır. 

Kani Yılmaz’ın tutuklanmasının akabinde yeni ERNK yapısı oluşturulmuştur. 

Buna göre; 

Suriyeli ŞAHİN Kod PKK Avrupa Sorumlusu-PKK Merkez Komite Üyesi olarak atanmıştır. 

Avrupa Genel Dış İlişkiler Sorumluluğuna DOĞAN Kod (Kırşehirli) 

Orta Almanya Sorumluğuna HASAN Kod (Tuncelili) 

Güney Almanya Sorumluluğuna DILAR Kod 

Kuzey Almanya Sorumluluğuna Türkiye’de bir süre ceza evinde yatan MUSTAFA Kod Türkiye'deki Legal Faaliyetlerin Sorumluluğuna ESAT Kod (Urfalı) 

DHP Avrupa Sorumluluğuna CİHAN Kod Zafer Koç 

Avrupa Genel Eğitim Sorumluluğuna DİROK Kod 

Avrupa YCK Sorumluluğuna SİPAN Kod 

İskandinavya Sorumluluğuna Konya Cihanbeylili Selahattin Canavar 

Almanya Dış İlişkiler Sorumluluğuna MİZGİN Kod atanmıştır. 

Bu yeni yapılanmaya göre Avrupa Cephe Yönetimi 15 örgüt mensubundan oluşmaktadır. Cephe yönetiminin bir alt biriminde faaliyet yürüten örgüt mensupları (Ülke Bürosu) adı altında çalışma yürütmektedirler. 
Avrupa'dan örgütün diğer faaliyet yürüttüğü alanlara örgüt mensuplarını bu Ülke Bürosu göndermekle yetkilendirilmiştir. 

Türkiye de faaliyet yürüten örgüt mensuplarının parasal ihtiyaçları ile telsiz, telefon, elektronik araç ve gereçlerinin temini ve kırsal alana aktarımı da bu büro tarafından yapılmaktadır. Bu büroda o dönem HALİL Kod, ALİ ÇİÇEK Kod ve AGİT Kod isimli örgüt mensupları faaliyet göstermiştir. 

Bu büro doğrudan Avrupa sorumlusuna bağlı olarak faaliyet yürütmekte ve emirleri ondan almaktadır. Bu büroda çalışan örgüt mensuplarının tamamına Almanya pasaportu temin edildiğinden, faaliyetlerinde hiçbir sorun yaşanmamaktadır. Ülke Bürosunda faaliyet gösteren militanlar, verilen görev gereğince Avrupa'nın bütün ülkelerini dolaşarak, bağlı birimlerdeki çalışmaları denetlerler. 

Bu yapılanmaya göre PKK terör örgütünün Avrupa kanadı ayrıca, Türkiye'de legal olarak çalışan tüm kitle, cephe yapıları ile basın yayın faaliyetlerini de yönlendirmektedir. Türkiye’deki Cezaevleri ve sözde PKK yapıları da Avrupa 
örgütüne bağlıdır. Bu süreçte Cezaevlerinde bulunan sözde örgüt yönetimleri yazdıkları raporları düzenli olarak cezaevlerine gönderilen kuryeler ve ziyaretçiler vasıtasıyla Türkiye’deki birimlere iletir, bu birimlerde posta veya kurye vasıtasıyla Avrupa yönetimine bildirimde bulunurlar. Öyle ki Türkiye’de yakalanan her örgüt mensubu hakkındaki bilgiler en kısa sürede Avrupa'ya ulaştırılarak, yönetimin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

Yine PKK Almanya Mali Birimince her bölgede para toplama komiteleri kurulmuş ve alınan paralar bir merkezde toplanarak ilgili yerlere aktarılmıştır. Konu ile ilgili olarak Kali G.; "…ben alan olarak Paris'in Montajeole alanında faaliyet gösterdim, burada bulunan Kürt kökenli vatandaşlara propaganda yaptım, toplanan paralan daha kolaylıkla  alınmasını sağladım, Paris'te bulunan her komitede (11) kişi faaliyet göstermektedir, 1997 yılı Haziran ayına kadar bu şekilde faaliyette bulundum, 1997 yılı Haziran ayında konferansı andıran bir toplantı yapıldı, örgüt sorumluları olan Doğan ve Filo Kod isimli örgüt mensupları beni Almanya'nın Nürnberg şehrinde faaliyet göstermem için görevlendirdiler, buraya giderek bölge sorumlusu Kazım Kod ile görüştüm ve yardımcısı oldum. Nürnberg bölgesinde (6) komite alanı bulunmaktadır. 

Bu komitelerden her ay (15) bin Mark para teslim alırdım. Bu parayı da sorumlum Kazım'a makbuz karşılığı teslim ettim, Kazım'da bu parayı Avrupa sorumlusu Salih Kod'a teslim etmekte idi…” beyanlarıyla alt birimlerden üst birimlere doğru bir vergilendirme çalışmasının yapıldığını ifade etmiştir. 

Örgütün bu denli organize şekilde örgütlendiği Almanya’da Alman Hükümeti bir yandan PKK’yı cesaretlendiren adımlar atarken diğer yandan da Türkiye’ye yönelik pozitif mesajlar vererek, denge politikasını devam ettirmiştir. Bu siyasetin yansıması olarak Alman hükümeti 1997 yılında PKK’nın ülkesinde yardım toplamasını yasaklamıştır. Alman ceza kanununun 129. maddesinin (a) bendine göre, terör örgütü kabul edilen örgütlere üye olmak ve yardım etmek suç sayılmıştır. Bu yasa kapsamında 1998’de Köln ve Hamburg’da, Aralık 1999 da ise Berlin’in Kreuzberg semtinde bazı örgüt evlerine baskınlar yapılmıştır. 

PKK örgüt yönetimi ise faaliyetlerinin yasaklanması kararının kaldırılması için Diplomasi Grubunu devreye sokarak "PKK Yasağı Kalksın-Yasak Yerine Diyalog" sloganıyla yeni bir kampanya başlatmış, söz konusu kampanyaya 
bir takım Alman sendika, dernek, kurum ve kuruluşlar ile siyasi partiler de destek vermiştir. 

Almanya Türkiye’yi memnun edecek bir takım adımlar atmış olsa da, danışıklı döğüş şeklinde Yunanistan hemen devreye girerek örgütü sahiplenen projeler ortaya koymuştur. Almanya ve Yunanistan’ın bağımlı ilişkileri günümüzde de ortaya çıkan bir gerçektir. Ekonomisi iflas eden Yunanistan’ın en önemli hamisi Alman devleti olup, Almanlar Yunan Devleti üzerindeki etkisini burada da göstermiştir. 

10 Mayıs 1998 tarihinde Atina’da düzenlenen “ Eski ve Yeni Doğu Sorunu ” adlı bir konferansta konuşan PASOK Merkez Yönetim Kurulu üyesi M. Haralambidis, Yunanistan Meclisi Dışişleri ve Savunma Komisyonu’nun, 
Sözde Kürt Parlamentosu ile beraber ortak bir toplantı yapmasını ve Yunanistan’ın düzenleyeceği bir Avrupa konferansıyla, sözde Kürt sorunu konusunda yeni bir Avrupa politikasına öncülük edilmesi gerektiğini ifade ederek örgüte desteğini derinleştirmiştir. 

Keza, Yunanistan’ın, Türkiye aleyhindeki terörist faaliyetlere verdiği destek, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Küresel Terörizm Raporlarında; “Yunanistan’ın terör örgütü PKK’nın, Atina’da bir irtibat 
bürosu kurulmasına izin verdiği” ve “Türkiye’deki terörist faaliyetleri ile tanınan PKK örgütüne hoşgörülü baktığı” şeklinde eleştirilere uğramıştır. 

Bu konu ayrıca, Time Dergisi’nin, 30 Mart 1998 tarihli nüshasında “A Hellenic Heaven” başlığıyla inceleme konusu yapılarak, terör örgütünün Yunanistan’da rahatlıkla faaliyet gösterebildiği gündeme getirilmiştir. Yunanlılar kendi ülkelerindeki PKK faaliyetleriyle yetinmeyerek diğer ülkelerde de PKK faaliyetlerini desteklemişlerdir. Yunan asıllı Alman uyruklu SDP milletvekilleri Almanya’da bir Kürt köyünün kurulması için meclis bünyesinde çalışmalar sürdürmüştür. 

Öte yandan Yunanistan Sol ve İlerici Koalisyon Partisi Lideri Nikos Konstantopoulos Yunanistan’ın Loutraki bölgesindeki mülteci kampını ziyaret ederek Kürtçü organizasyonlara her türlü desteği vereceğini deklere etmiştir. 

Terör örgütünün Yunanistan kamplarında eğitim alan H. T. Adlı militanla yapılan mülakaatta; “…1997 yılı Kasım ayı içerisinde Adana havalimanından uçak ile İstanbul Atatürk Hava limanına geldim. Burada uçuş işlemlerimi 
tamamladıktan sonra uçakla Romanya ülkesine gittim. beni daha önceden telefonla arayan Hüseyin Kod isimli örgüt mensubu ile yanında Romen vatandaşı olan bir bayan ile birlikte karşıladılar. Bir arabaya binerek Bükreş şehrinde bulunan Romen bir bayanın evine gittik. Romanya'da bir ay kadar kaldım… Bir defa Hüseyin Kod isimli örgüt mensubu ile Kürt Derneğine gittik. Aradan bir süre geçtikten sonra Hüseyin Kod beni daha önce tanıştırdığı Gulan Kod isimli örgüt mensubuyla birlikte üzerimizde 
bulunan pasaportlarımızla Romanya'dan Bulgaristan'a tren ile gönderildik. Burada bizi ismini bilmediğim bir erkek örgüt mensubu karşılayarak, bu ülkede bulunan Kürt Derneğine götürdü. Burada bir gece aldıktan sonra ertesi gün Bulgaristan'dan Yunanistan'a otobüsle gönderildik… Bu şahıs bizi yanma alarak Atina'da bir eve götürdü. Bizi karşılayan örgüt mensubu akşam hava karadıktan sonra ben ve diğer iki arkadaşla birlikte Atina'nın dışında örgüte ait olan bir binaya götürüldük. Burada benimle birlikte toplam 50-60 kadar örgüt mensubu bulunmaktaydı. Benim katıldığım eğitim devresine 15. Yıl Eğitim Devresi deniyordu. Burada bayanlar ve erkekler ayrı ayrı kalmaktaydık. Bayanların sorumlusu Raperin Kod adlı örgüt mensubuydu. Ben Yunanistan'da ki bu kampa geldiğimde yazılı olarak Öz geçmiş raporumu verdim. Burada kendi isteğimle Aryen Kod adını aldım. 
Yunanistan'da ki kampta bulunduğum sırada ağabeyim olan S. T. ile karşılaştım… 

 …Bize bu kampta siyasi eğitim olarak "Parti Tarihî-Felsefe- Kadın ve Aile- Önderlik Gerçeği- Sosyalizm" gibi konular üzerine eğitim gördük. Burada ki eğitim dönemi bittikten sonra bizlere İran'da bulunan Kandil dağının eteklerinde bulunan başka bir kampa katılacağımızı kamp sorumlusu olan Deniz Kod isimli örgüt mensubu bizlere bildirdi. 1998 yılı Mayıs ayında uçağa binerek İran'ın Tahran şehrine gitmek üzere hareket ettik…” şeklindeki beyanları örgütün Atina’da ne denli rahat eğitim aldırdığını göstermektedir. 

Kürtçülük faaliyetlerinde Yunanistan’ın yanında İsveç devleti de öncü rol alan devletlerden bir diğeridir. Daha önceki yıllarda İsveç devletinin himayesinde açılan ve Kürt edebiyatını bir çatı altında toplaması amacıyla 
kurulan, “Kürt Kütüphanesi” istenilen başarıyı elde edemediğinden, yeniden yapılandırılması için çalışma başlatılmıştır. Bu doğrultuda Geleceğin Kültürü Fonundan bu kuruluşa 1,4 milyon İsveç kronu aktarılarak kurumun 
çalışmalarına hız vermesi sağlanmıştır. 

Bu çerçevede 1998 tarihinde Avrupa’da PKK örgütü tarafından gerçekleştirilen ve geneli örgütünün Türk devletince muhatap kabul edilmesi için yapılan eylemlerin kronolojisi şu şekildedir. 

. 01 Şubat 1998 tarihinde Almanya-Köln’de 700 kişilik PKK sempatizan larınca bir toplantı gerçekleşmiştir. 
. Bu yıl İrlanda’nın Dublin şehrinde PKK güdümünde faaliyet gösteren Kürdistan Enformasyon Merkezi, Türk Turizmine yönelik boykot çağrısında bulunarak, Türkiye’ye seyahat edilmemesi çağrısında bulunmuştur. 
. PKK Avrupa sorumlusu Kani Yılmaz Kod Faysal Dumlayıcı, Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından 7,5 yıl ağır hapse cezalandırılmış olmasına rağmen, ertesi gün aynı mahkeme tarafından serbest bırakılmış, bu 
konuda kutlamalar yapılmıştır. 
. Belçika’da örgüt güdümlü kuruluşlarca başlatılan yardım kampanyasında Ocak 1998 tarihi itibari ile 7 milyon Belçika frangı toplanmıştır. 
. Almanya-Stuttgart’ta 14 Şubat 1998 tarihinde “Stuttgart Siyasi Tutuklularla Dayanışma Komitesinin” 
organizasyonunda yardım gecesi düzenlenmiştir. 
. Örgüt paralelinde faaliyet gösteren “Vicdani Retçiler” adı verilen grup tarafından Türkiye’nin Köln Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakılmıştır. 
. PKK paralelinde Fransa’da faaliyet gösteren FKDF (Fransa Kürt Dernekleri Federasyonu) tarafından 10 Ocak1998 tarihinde “Bir Halkın Soykırımı ve Göçe Zorlanması” adı altında Republigue meydanında gösteri 
düzenlenmiştir. 
. 30 Ocak 1998 tarihinde İngiltere Bağımsız Televizyon Komisyonu (ITC) terörü destekleyen yayınlarından dolayı Med-Tv’ye 90.000 pound para cezası verilmesini kararlaştırmıştır. 
. Kürdistan Hukukçular Birliğinin 2. olağan kongresi 10 Mayıs 1998 tarihinde Almanya’nın Köln kentinde yapılmıştır. 
. Kürdistan Gazetesinin kurulmasının 100. yılı münasebeti ile 1998 yılı örgütçe Kürt Basın Yılı olarak kabul edilmiş olup, bahse konu olay eylem ve etkinliklerle kutlanmıştır. 
. 1996 yılında kurulan Kürdistan Gazeteciler Birliği 3. kongresini bu yıl 15 Şubat tarihinde Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirmiştir. 
Kürdistan Gazeteciler Birliğinin faaliyetlerinin arttırıldığı bu zamanda örgütün özellikle önemli bir medya gücüne sahip olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili bilgi veren F.D. ile yapılan mülalaatta; “

1- Özgür Politika Gazetesi: Almanya'nın DİSBURG şehrinde yayınlanır. Günlük tüm Avrupa'ya dağıtılır ve günlük (10000 )adet satılmaktadır. 

2- Zülfikar Dergisi: Almanya'da aylık olarak çıkar. Alevi kökenli vatandaşlara hitap eder. 

3-Sterka Civan Dergisi: Almanya'da aylık çıkar gençliğe yönelik yayınlar yapar. 

4-Yurtsever İmamlar Birliği Yayın Organı 

5-Yezidilere Yönelik Yayın Organı 

6-Kürdistanın Sesi Dergisi: aylık olarak Yunanistan da çıkarılır, 

7-Voçea Mezapotamya: aylık olarak Romanya'da çıkarılır. 

8-Akîna Welat Gazetesi: aylık olarak Moskova'da çıkarılır Birleşmiş milletler içerisindeki Kürt kökenli vatandaşlara yöneliktir. 

9-Revşen Dergisi: Almanya'da aylık olarak çıkarılır. 

10-Kürdistan Report: Almanya'da aylık olarak çıkarılır İngilizcedir. Avrupa'ya yönelik yayın yapar. 

11-Jina Serbilint (Başı Dik Kadın) Dergisi: Avrupa'daki kadınları yönelik aylık olarak çıkartılır. 

12-Toplumsal Alternatif Dergisi: DHP örgütünün yayın organıdır. Almanya'nın Köln şehrinde çıkartılır. Bu dergiler PKK terör örgütünün legal yayınları olarak Avrupa da çıkartılmaktadır” ifadeleriyle bu zamanda kitlenin yönlendirilmesinde kullanılan Medya ağının çeşitliliğini göstermiştir. 

PKK terör örgütünün askeri kanadının kuruluş yıl dönümü olan 15 Ağustos nedeni ile yurtdışında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde; 

. 14 Ağustos 1998 tarihinde Almanya/Hannover ve Oldenburg'da bir miting düzenlenmiş, akabinde mitingi 
düzenleyen grup Bremen'e geçerek DHKP-C mensuplarının da katılımı ile ikinci bir miting gerçekleştirmiştir. Bremen'de gerçekleştirilen miting esnasında açılan stantta "Kürt realitesinin yasaklanmasını kabul etmiyoruz", "Yasak yerine diyalog" ve "Kürdistan kurtuluş hareketi 15 yıldır sürüyor" başlıklı bildiriler dağıtılmış, mitingden sonra Bremen Parlamento Binası önünde basın açıklaması yapılmıştır. 
. 15 Ağustos 1998 tarihinde Almanya/Münih'te yaklaşık 50 kişinin katılımı ile West Parkta bir piknik düzenlenmiş, polis toplu oturmaya ve müzik etkinliklerine izin vermemiştir. 
. 16 Ağustos 1998 tarihinde Danimarka/Kopenhag’da piknik düzenlenmiştir. 
. 16 Ağustos 1988 tarihinde Fransa/Marsilya'da "Kürt Halkevi" organizasyonunda Montpellier, Marignane ve Marsilya'daki sempatizanların katılımı ile bir gösteri düzenlenmiş, söz konusu gösteride folklor gösterileri  nin yanı sıra sözde ERNK bayrağı açılarak çeşitli konuşmalar yapılmıştır. 
. 16 Ağustos 1998 tarihinde Romanya/Bükreş'te yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bir toplantıda, Türkiye aleyhinde sloganlar atılmıştır. 
. 06 Ağustos 1998 tarihinde Rusya'nın Moskova şehrinde sözde Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi (ERNK) BDT ve Doğu Avrupa sorumlusu Mahir Velat (K) Numan Uçar tarafından Rüstem Broy, sözde SKP milletvekillerinden Şeref Aşiri ve M. Samoyev ile Azerbaycan Kürtlerinden Aziz Akrari'nin da yer aldığı bir basın toplantısı düzenlenmiştir. 
. 17 Ağustos 1998 tarihinde Moskova Gençlik Sarayı salonunda bir etkinlik düzenlenmiş, söz konusu etkinliğe Moskova'da yaşayan Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye kökenli sempatizanlar ile bazı Rus 
vatandaşlarının yanı sıra Yaroslav'daki örgüt kampından minibüs ile gelen bir grup iştirak etmiştir. 
. Öte yandan, terör örgütü PKK adına yurt dışında faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca her yıl düzenlenmekte olan Kürdistan Festivali, Almanya'nın Hessen Eyaletinde yapılması planlanmışsa da, Alman hükümet yetkililerinden gerekli destek ve iznin alınamaması nedeniyle festival, 12 Eylül 1998 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilmiştir. 
. Rusya Federasyonu devlet DUMA'sı 09 Eylül 1998 tarihli oturumunda "Türkiye Cumhuriyetinde Kürt 
Sorununun Çözümüne Yönelik Barışçı Girişim" başlıklı bir açıklama kabul edilmiştir. DUMA'nın, terör örgütü PKK tarafından 01 Eylül 1998 tarihinde ilan edilen sözde tek taraflı ateşkes girişimini desteklediği, ayrıca 
BM, Uluslararası kuruluşlar, hükümetler, parlamentolar ve uluslararası kamuoyuna "Uluslararası hukukun genel kabul gören prensip ve normları çerçevesinde Kürt sorununa barışçı bir çözüm bulunması ve çatışmaların 
önlenmesi için ellerinden geleni yapmaları" yönünde çağrıda bulunulmuştur. 
. Ermenistan'da faaliyet gösteren Örgüt mensuplarınca, Yezidi orijinli şahısların yoğun olarak yaşadığı Artaşat, Haştarak, Aparan, Alagyaz, Al-Kazan ve Artık şehirlerinde PKK temsilcilikleri açılmıştır. Leninakan 
ve Emişadze şehirlerinde iki eğitim kampı daha açmaya çalışılmıştır. 
. 01 Eylül 1998 tarihinde Yunanistan/Atina'da bulunan Bathis Meydanında toplanan PKK yandaşları Yunan Parlamentosuna kadar devam eden bir protesto yürüyüşü gerçekleştirmiş, geceyi parlamento binası önünde 
geçiren kalabalık 02 Eylül 1998 günü sabah saatlerinde dağılmıştır. 
. 12-13 Eylül 1998 tarihinde Finlandiya/Helsinki'de "Kürt Kültür Konferansı" adı altında bir etkinlik düzenlenmiştir. 
. 17 Ekim 1998 tarihinde Hamburg Etnografya müzesinde gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 75. Yılı kutlamaları esnasında; müze dışında "Kürdistan Öğrenciler Birliği", "Hamburg Üniversitesi Yabancılar Şubesi" ve 
"Kürdistan Halkevi" isimli kuruluşlar tarafından bir protesto gösterisi düzenlenmiş, söz konusu gösteride “75. Yıl Türkiye Cumhuriyeti, 75. Yıl Baskı Demektir" başlıklı bildiriler dağıtılmıştır. 
. Avrupa alanında faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca MED-TV yayınlarının Türkiye Devletince engellenmeye çalışıldığı iddiası ile Belçika/Brüksel'de bir gösteri düzenlenmiştir. Aynı iddialarla 15 Ekim 
1998 tarihinde örgüt mensuplarınca Almanya/Köln'de yapılan gösteride WDR Stüdyoları işgal edilmek istenmiş, ayrıca Köln Katedrali'nin kulelerine sözde PKK bayrağı asma girişimi Alman Güvenlik Kuvvetlerince engellenmiştir. 
. Belçika'da faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca 10 Ekim 1998 tarihinde Louvain'de "Kürt Halkına Karşı Yürütülen Savaşın Durdurulması" konulu bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya PKK Avrupa sorumlu su Kanı Yılmaz (K) Faysal Dunlayıcı, SKP'nu temsilen Yaşar Kaya, Ali Yiğit, Mahmut Kılıç, Mesut Faysal, I-KDP ve I-KYB temsilcilerinin yanı sıra Belçika Flaman Sosyalist Partisi -Avrupa Parlamentosu Üyesi Ann Van Lancker ile Danielle Mıtterand katılmıştır. 
. Leuven'de ikamet eden ve örgüt yanlısı bayanlardan oluşan bir grup, 24 Ekim 1998 tarihinde Brüksel Flaman Parlamentosuna giderek parlamenterler ile "Türkiye'deki Kürtlerin Sıkıntıları" konusunda görüşme 
yapmışlardır. Söz konusu görüşme Belçika/Leuven'de örgüt paralelinde faaliyet gösteren Kürt Dayanışma Derneği organizesinde gerçekleştirilmiştir. 
. 24 Ekim 1998 tarihinde Belçika/Brüksel'deki NATO Genel Merkezi önünde terör örgütü PKK yanlısı bir grup, Türkiye aleyhtarı sloganlar içeren ve PKK'yı temsil eden sözde bayrakları taşıyarak gösteri yürüyüşü 
yapmışlardır. 
. Belçika’nın Jura Kantonu'nda PKK mensuplarınca eğitim amaçlı kullanılan bir Gençlik Kampı İsviçre Federal Polisince aranmış, arama esnasında bir kısım belge ve kasete el konularak incelemeye alınmıştır 
. Danimarka/Kopenhag'ta Cumhuriyetimizin 75. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen “Turquie La Belle" gösterisi öncesinde, Frederiksberg Belediye Sarayı önünde, Kopenhag’da faaliyet gösteren 
Turizmi Boykot Komitesi tarafından "Türkiye'ye Turizm Seyahatini Boykot Edin", "Türkiye Altarnatif Turizm Rehberi" başlıklı ülkemiz aleyhtarı broşürler dağıtılmıştır. 
. 19 Ekim 1998 tarihinde Helsinki'de faaliyet gösteren ERNK bürosu organizesinde ülkemizi protesto amacı ile bir gösteri gerçekleştirilmiş, göstericiler Parlamento binası önünde Türkiye aleyhine sloganlar atmış ve 
"ERNK Avrupa Temsilciliği” imzalı bildiriler dağıtılmıştır. 
. Rusya Federasyonu Parlamentosu DUMA'ya bağlı Jeopolitika Komitesi, 08 Ekim 1998 günü "Türkiye-Suriye 
sınırındaki gergin durum" konulu bir basın toplantısı düzenlemiş, söz konusu toplantıya Komite başkanı Mıtraforov'un yanısıra, Komünist Partili Milletvekili Yuri Nıkoforenko ile ERNK'nın sözde BDT ve Doğu 
Avrupa temsilcisi Mahir Velat (K) Numan Uçar da katılmıştır. Toplantıda Mıtrafınov, "Türkiye-Suriye arasındaki gerginliğin diplomatik görüşmeler yoluyla çözümlenmesi gerektiği, Kürt sorununun ise acilen Birleşmiş 
Milletler tarafından gündeme alınmasında yarar olduğu" konularını içeren bir konuşma yapmış, ayrıca Jeopolitika Komitesi'nce "TC. Yöneticilerinin saldırgan açıklamaları“ başlıklı bir bildiri yayınlamıştır. 
. Terör örgütü PKK'nın Avrupa alanındaki üst düzey organizasyonu olan ve Avrupa sorumlusunun başkanlığında oluşturulan Avrupa Cephe Merkezi, 1998 yılı Ağustos ayı ilk haftası içerisinde bir toplantı gerçekleştirmiş, söz konusu toplantıda; “Kürt Sanat Akademisi'nin” işlerlik kazanması amacı ile Almanya'da bir bina satın alınması, Avrupa'da bir üniversite açılması yönünde çalışmaların başlatılması, Hollanda'da "Kürt Bankası" çalışmalarına hız verilmesi yönünde kararlar almıştır. 

1989 Paris Konferansı, 1991 Bonn ve Stockholm Konferansları, 1993 Avrupa Konseyi Kararları, 12-13- Mart 1994 tarihlerinde Belçika Brüksel'de Mediko Enternasyonal tarafından düzenlenen Kuzey Kürdistan Konferansı gibi aktivitelerin bir yansıması olarak; 23 Haziran 1998 tarihinde Meclis Raportörü İsviçreli Sosyalist Parlamenter Ruth Gaby Vermot-Mangol'ın kaleme aldığı rapor Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından "Güneydoğu Anadolu'da ve Kuzey Irak'ta Yerlerinde Edilmiş Kimselerin ve Göçmenlerin İnsani Durumu" ismi ile ele alınarak gündem yapılmıştır. 

Söz konusu raporun hazırlanmasına 1991 yılı itibarıyla başlanmış ve esas olarak Kuzey Iraklı mültecilerin durumunu düzeltmeye yönelik olmasına rağmen, zaman içerisinde PKK'nın geliştirdiği siyasi-diplomatik faaliyetlerin etkisiyle, terör örgütü PKK'yı ülkemizle siyasi muhatap düzeyine yükseltmeye çalışılmıştır. 

Yine PKK yandaşı Mahmut Baksı181 isimli etnik Kürtçü gazetecinin İsveç Dişileri Bakan Yardımcı Pierre Schori ile yapmış olduğu ve İsveç Aftonbladet Gazetesinde yayınlanan röportajda, "PKK'nın Kürt Halkının temsilcisi 
olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile PKK'nın Kürt sorunun tarafları olduğu, sorunun çözümü için bu iki gücün mutlaka siyasi diyalog başlatmaları gerektiği” şeklinde dile getirilen hususlar, Avrupa'nın sözde soruna yaklaşımını ve PKK'nın bu alanda kastettiği mesafeyi son derece çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur. 

181 PKK terör örgütü daha önceki yıllarda Mahmut Baksi’nin kız kardeşi Leyla Baksi’yi infaz etmiş ve bunu resmi yayın organlarında da üstlenmiştir. Mahmut Baksi ise örgüt tarafından öldürülmemek şartıyla, örgüte destek vermeyi kabul eden bir kişidir. 

1998 yılı Temmuz ayında İHD’nin organize ettiği bir gösteriye katılarak PKK adına eyleme iştirak eden 4 kadın ve 3 erkekten oluşan Avusturyalı toplam 7 kişi gözaltına alınmıştır. Yine 1998 nevruzunda Diyarbakır’da ki kutlama larda yasadışı olaylar meydana gelmiş, gazeteci sıfatıyla bu gösterilerde yer aldığı tespit edilen Dino Kod adlı İtalyan vatandaşı Damiano Frisullo ve iki İtalyan arkadaşı gözaltına alınmıştır. Bu gelişmeden hemen sonra PKK 
Almanya örgütü tüm ülkelerde protesto gösterileri düzenlemiştir. Mahkeme tarafından bir yıl cezaya çarptırılan Dino kodun cezası daha sonra paraya çevrilerek serbest bırakılmıştır. Bu kişi İtalyan Kızıl Tugaylar (BR) örgütünün bir mensubu olup, daha önce bu suçtan dolayı ülkesinde gözaltına alınmış bir kişidir. 

Yukarıda uzun uzun anlattığımız olaylarda örgütün dile getirdiği yeni arguman PKK’nın Türkiye Cumhuriyeti tarafından muhatap kabul edilmesini sağlamaktır. Bu amaçla yabancı parti, dernek ve etkili kişilerce de 
görüşülerek ülkemizin bu yönde bir adım atmasına zorlanması arzu edilmiştir. 


2 Cİ BÖLÜM İLE DEVAM EDECEKTİR


***

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder