3 Aralık 2018 Pazartesi

ABD Derin Devleti ve 11 EYLÜL Baskını BÖLÜM 3

ABD Derin Devleti ve 11 EYLÜL Baskını BÖLÜM 3

Sorun Dergisi: 
7 NİSAN 2002 
Güz Dönemi
Talat TURHAN— Soru: Eklemek istediğiniz bir açıklama olacak mı?

— Talat TURHAN: Özetlersek;

—İngiliz Emperyalizmi’nden ABD emperyalizmi’ne geçiş küreselleşme söylemi altında, tek kutuplu dünyada ABD’nin egemenliğinde “Küresel Faşizm”e dönüştürülmek istenmektedir. Yüzyılları kapsayan bu sürecin temel örgütü masonluktur. Eğer Mason’luk olmasaydı, Emperyalist-kapitalist sömürülerini gerçekleştiremezlerdi. Tüm dünyada “Küresel Seçkinler=Global Elite” diye örgütlenen işbirlikçiler bugün ABD ve yandaşlarının küresel ihanetine aracılık etmektedirler.

— Temel felsefesi “Savaş” olan “Skulls and Bonnes Society” adlı Masonik örgüte Baba ve Oğul Bush’un üye olmaları özellikle bu kişilerin döneminde Dünya’nın kana bulanması rastlandı sayılamaz.

— ABD Derin Devleti üyeleri çoğunlukla mason üstü ve premasonik örgütlerin tümüne üye olan çokuluslu şirketlerin patron ve yöneticilerinden oluşmaktadır. Görünen ABD devleti ile işbirlikçi devletler ABD Derin Devleti’nin taşeronluğunu yapmak zorundadırlar. Yaşamları bu hıyanete katlanmalarıyla olanaklıdır.

— Sanırım bugüne kadar ABD yönetimine bu boyutta çokuluslu şirket yöneticileri gelmemiştir. BUSH seçimleri döneminde döndürülen dolaplar ve seçim hileleri bu amaçla yapıldığını düşünen ABD halkı 11 EYLÜL Baskını’nda önce çoğunlukta idi.

— Bush kabinesinin üyeleri Çok Uluslu Şirketlerin (ÇUS) özellikle petrol lobisi’nin tem­silcilerinden oluştuğu için tüm dünyanın petrol ve enerji yataklarını ele geçirmek için ABD saldırganlığı doruktadır”.
Aslında petrol savaşı emperyalizm ve küreselleşmenin olmazsa olmaz koşuludur.29

— 11 EYLÜL terör olayı değil Milenyum Savaşı’dır ve önümüzdeki yüz yıla damgasını vuracaktır.
ABD “Soğuk Savaş” döneminde kuramlaştırdığı ve örgütleyip yaşama geçirdiği “Kural Dışı Savaş”ı dünya egemenliği hedefine ulaşmak için saldırganca kullandı. Trilateral coğrafya dışına itilmiş mazlum ulusları ezdi, sömürdü ve liderliğini ilan etti. Bu süreçte eriştiği teknolojik üstünlüğü insanlığın hayrından çok ‘Küresel Liderlik’ adına kullanıp sindirme politikası uyguladı. Nükleer, Termonükleer silahlar yanında, uzay teknolojisi şöyle dursun Casus uçaklar, pilotsuz uçaklar, füzeler, tanklar, toplar, uçak gemileri, vb. gibi silahlara hiç bir zaman sahip olmayan Küresel örgütlenme dışı bırakılmış “ulus devlet”ler kendi bağımsızlık, özgürlüklerini ve onurları yanında “ulusal çıkar”larını nasıl koruyacaklardır? ABD’nin Kural dışı haksız savaşına karşı yeni bir tür “Kural Dışı Savaş” geliştirmek şeklinde bu soru yanıtlanabilir. Nitekim 11 EYLÜL Baskını, ABD iç muhalefetinden ve yönetim karşıtı gizli örgütlerden destek alan mazlum ülke temsilcilerinin sahneye koydukları mazlum ulusların en büyük “Asimetrik” yöntemidir.

— Küresel sömürü var oldukça, işsizlik, açlık, yoksulluk, çaresizlik dünya’da yaygınlaştıkça ve ABD hegemonyası hiçbir ahlâki ve vicdani değere itibar etmeksizin baskı, şiddet, müdahale politikasını sürdürdüğü sürece 11 EYLÜL Baskını’yla başlatılan bu süreç devam edecektir. Bu gerçeği ABD yetkilileri de açıkça dile getirmektedir.

— IQ’ü 90 olan W. BUSH (Clinton’ın IQ’su 180 idi) ABD karar mekanizmasının başında bir gizli örgüt üyesi ve ABD Derin Devletinin temsilcisi olarak bulunması mazlum uluslar için potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır.

—İyiler ve kötüler” ve “Ya bizden yana ya da terörizmden yanaşın” sloganlarından başka kültürel derinliği bulunmayan W. BUSH, gerek ülkesinde gerek dünya’da daha şimdiden alay konusu haline gelmiş bulunuyor.

— Küreselleşme ve kirli savaş karşıtlarının çığ gibi büyümesi ve ABD hegemonyasına AB içinde bile karşı çıkanların varlığı bu kaos’tan çıkış için umut verici görülmektedir.

— Kendi ülkesini korumak için İSRAİL tanklarına taş atan Filistinli çocuklan çaresiz kalınca büyüdüklerinde bir “Canlı Bomba”ya dönüşmekten başka seçenekleri var mıydı? ABD’nin Yakın Doğu Politikası’nın temel dayanağı olan İSRAİL Devleti’nin saldırganlığı durdurulamamakta30 Arap âlemi dahil tüm dünya bu soykırıma seyirci kalmaktadır. Mazlum ulusların onur ve gururu paspas gibi çiğnenmektedir.

— ABD, AFGANİSTAN’ı işgal etmeyi, Bin LADİN olayından çok daha önce karar vermiş ve belki de bir zamanlar kendi ajanı olan Bin LADİN’in eylemlerine göz yumarak AFGANİSTAN işgaline gerekçe hazırlamıştır. Nitekim 1996’lı yıllardan bu yana Unocal petrol şirketiyle bölgeye girerek Hamid KARZAİ’yi yönetime almasının açıklayıcı bir sebebi bulunmamaktadır.

— ABD AFGANİSTAN’ı ele geçirmekle ASYA’daki stratejik zaafını üstünlüğe dönüştürmüş ve gelecekteki en güçlü rakibi olarak gördüğü ÇİN’i denetim altına almayı düşlemektedir.

— ABD, Pakistan ve Hindistan’ın bölgede nükleer güç oluşturmasını küresel çıkarlarına aykırı görmektedir. Bu iki ülkeyi en iyi AFGANİSTAN’dan kontrol edebilir. Nitekim Pervez MÜŞERREF rejimi devrilirse PAKİSTAN’daki nükleer tesislere ne şekilde el koyacağının provasını yapmıştır.

— ABD, İRAN’daki rejimle er geç hesaplaşmak istemekte, elinden kaçırdığı İRAN Petrolüne yeniden egemen olmak istemektedir.

— ABD, Türki Cumhuriyetlerindeki muazzam petrol ve doğal gaz rezervini PAKİSTAN üzerinden Hint Okyanusu’na indirmek için AFGANİSTAN’dadır. Bu amacı gerçekleştiğinde dünya Enerji alanındaki mutlak egemenliğini gerçekleştirecektir. ABD Hazar havzası ve Türki Cumhuriyetlere egemen olup RUSYA’nın bu bölgedeki nüfuzunu kırmayı hedeflemektedir.

— Bugün gerek ABD’de ve gerekse dünyada çok kişi 11 EYLÜL Baskını’nın ABD, “Derin Devleti”nin bir komplosu olduğuna inanıyor.31

— HAZİRAN 2001’de olası bir saldırıya karşı alarma geçen ABD eğer 11 EYLÜL Baskını’nı önleyememişse tüm yönetimin istifa etmesi gerekmez miydi? “Soğuk Savaş”ın bitimiyle “Komünizm Düşmanlığı” değerini yitirince 1990’lı yıllarda Baba BUSH tarafından düşman ilan edilen “İslâm” yeterli gelmeyince İslâm’ı terörizmle özdeşleştirmek için 11 EYLÜL Baskınına göz yumulmuş ve bu bahaneyle ABD’nin saldırganlığının önü terör bahanesiyle açılmıştır.

— Baba BUSH’un ipleri “Skulls and Bonnes Society=Kafatası ve Ke­mikler Örgütü” başta olmak üzere ABD Derin Devleti’nin Masonik ve Siyonist diğer gizli örgütlerinin elindedir. “Oğul BUSH’un ipleri de Baba BUSH ve ABD Derin Devleti’ni oluşturan çokuluslu şirketlerin denetimindedir”.

— Bu koşullarda mazlum uluslar ne yapmalıdır? Temel sorun bu…

—1989 yılında yazdığım bir kitapta,32 ABD’yi “terörist devlet” olarak nitelemiştim; o günlerden günümüze süregelen ABD müdahale ve saldırıları, her geçen gün bunu daha da doğrulamaktadır.

Bu keyifli söyleşiden ötürü size teşekkür ediyoruz.
7 Nisan 2002

Kaynakça ve Açıklamalar

29- “Petrol Savaşı”, Leonard MOSLEY, E yayınlan, 1. Baskı, MART 1975.
— “Para Babaları”, Ferdinand LUNDBER, E yayınlan, TEMMUZ 1973.
— “ABD İmparatorluğu”, Claude JULİEN. (Daha binlerce yapıt)
30- “BM’den Çekil Çağrısı”, Sema EMİROĞLU’nun NEW YORK’tan geçtiği haber, Milliyet,IV. “1 MART 2002.
—İsrail İşgaline Amerikan Gazı”, Radikal, 4 NİSAN 2002.
31- a) “11 EYLÜL sürpriz miydi?”, Haluk ŞAHİN, Radikal, 28 EKİM 2001.
b) “Faslı Gizli Ajan Önceden Uyardı, ABD 11 EYLÜL ‘ü Biliyordu,” Cumhuriyet, 24 KASIM 2001.
c) “…Katıldığım toplantılarda (11 EYLÜL öncesi) bir sürü Derin Adam var” Prof. Oktay SİNANOĞLU. Hürriyet, 4 KASIM 2001.
d) “Eski polis, uyuşturucu ve petrol yüzünden önlem alınmadığını öne sürdü, ABD,11 EYLÜLe göz yumdu”, Engin AŞKIN’ın haberi, Cumhuriyet, 28 OCAK 2002.
e) “En çok satan komplo “Korkutan Hile” piyasaya çıktığı anda “Best Seller” oldu. Yazar Thierry MEYSSAN, kitabında “PENTAGON’a bir uçak çarpmadığını ileri sürerek, hükümetin yalan söylediğini açıkladı”, Milliyet, 4 NİSAN 2002.
32 “Doruk Operasyonu”, Talat TURHAN, Sorun Yayınları, 1989.

GÜNCELLEME

Bu söyleşinin yapıldığı tarihten (2002) sonra “11 Eylül Baskın”ına ilişkin tüm yerli ve yabancı medyayı izledim. Genellikle bu konudaki savlarımın her geçen gün doğrulandığını gördüm. 22 TEMMUZ 2003 yılında 850 sahifelik “ABD Kongresi 11 EYLÜL Komisyonu Raporu” (The 9/11 Comission Report) yayınlandı.
Söyleşim baz oluşturmak üzere savlarımı doğrulayan iç ve dış basını ve “ABD Kongresi” raporunun özetini bir kitapta yayınladım.(*)
Bu kitap başta ABD’nin önemli kütüphaneleri olmak üzere kaynak oldu.

(*) “Baskın- 11 Eylül” Talat TURHAN – İleri Yayınları Birinci Basım: EYLÜL 2004


http://talatturhan.com.tr/abd-derin-devleti-ve-11-eylul-baskini-ii/


***

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder